tisdag 22 december 2020

Fler islänningar har julgran i hemmet i år

Bara en av sju islänningar väljer bort julgran helt och hållet i år. Men i de allra flesta hemmen kommer det även denna jul att finnas en plastgran. Även andelen islänningar som föredrar en levande gran ökar - men inte i samma takt som de som väljer plastgran till jul. Det visar en undersökning utförd av MMR.

Traditionens makt är stark när det gäller julgran på Island. Ända sedan MMR började fråga om valet av julgran 2010 har förändringarna i regel varit ganska små. Men den långsiktiga trenden är att fler ratar gran och att fler skaffar plastgran i stället för levande gran.

Men denna jul blir lite av ett undantag. Det är färre som nobbar gran helt och hållet. Och det är fler som skaffar en levande gran.

Plastgranens dominans är dock inte hotad. I år är det 58 procent som har plastgran - en ökning med 2 procentenheter jämfört med 2019. Det är den högsta andelen någonsin som väljer plastgran.

Förra julen var det bara 27 procent som hade levande gran - den lägsta siffran hittills. I år ökar hushållen med levande gran till 28 procent.

Den här julen är det 14 procent som inte har någon gran alls - en nedgång med 3 procentenheter jämfört med förra året.

Kvinnor, islänningar bosatta på landsbygden och personer i åldern 30 till 49 år har gran i större utsträckning. Män, pensionärer och invånare i huvudstadsregionen väljer oftare bort gran.

Skillnaderna är stora mellan olika väljargrupper. Mest traditionella är Renässans och Självständighetspartiets sympatisörer. Där är det bara 9 procent som inte har gran av något slag. Bland Piratpartiets anhängare är det hela 31 procent som väljer bort gran.

Hela 64 procent av Centerpartiets väljare har en levande gran. Plastgranen är vanligast bland sympatisörer till Gröna vänstern. Där är det 40 procent som föredrar konstgran.

Här kan du läsa mer om julgran på Island.