torsdag 3 december 2020

Kräver ursäkt till ministrar som hotades av åtal efter krasch

De fyra ministrar som riskerade att ställas inför rätta i landsdomstolen i finanskraschens kölvatten förtjänar en ursäkt. Det anser tretton alltingsledamöter från Självständighetspartiet och Centerpartiet. De hävdar att hela förfarandet var orättfärdigt och kännetecknades av partipolitik. Liknande förslag har lagts fram i alltinget två gånger tidigare.

Med 33 röster mot 30 röstade alltinget i september 2010 för att tidigare statsministern Geir H. Haarde skulle ställas inför landsdomstolen. Det var första gången domstolen sammankallades sedan den instiftades 1905. Och det var första gången som lagen om ministeransvar prövades sedan den infördes 1963.

Friades med minsta möjliga marginal - 32 röster mot 31 - gjorde före detta finansministern Árni M. Mathiesen. Utrikesministern Ingibjörg Sólrún Gísladóttir undkom med röstsiffrorna 34 mot 29 och finansmarknadsministern Björgvin G. Sigurðsson med siffrorna 35 mot 27.

Alla fyra ingick i den regering som ledde Island vid finanskraschen 2008. De anklagades för försumlighet på olika punkter. Genom att inte ha agerat på varningssignaler ansåg en särskild nämnd att de borde åtalas för lagbrott.

Men Geir H. Haarde var alltså den enda som åtalades. Han anklagades på fyra olika punkter och dömdes 2012 för en av dem. Han fälldes för att inte ha hållit särskilda regeringssammanträden om den ekonomiska situationen.

Självständighetspartiet röstade nej i samtliga fall. Socialdemokraterna var splittrade - och att vissa ledamöter röstade för att åtala Självständighetspartiets ministrar men mot att åtala Socialdemokraternas ministrar i den gamla regeringskoalitionen sågs av det forna allianspartiet som ett svek.

När Självständighetspartiet tog makten efter valet 2013 fick Geir H. Haarde snart indirekt kompensation för rättsprocessen. Han utsågs 2014 till Islands ambassadör i USA.

Nu vill tretton alltingsledamöter från Självständighetspartiet och Centerpartiet att de fyra före detta ministrarna ska få en ursäkt. De skriver att hela processen var felaktig och att hela omröstningen var bristfällig.

De specificerar inte vem det är som ska be om ursäkt. Men det talas i förslaget om "berörda parter" - vilket skulle kunna tolkas som de alltingsledamöter som då röstade för att de fyra ministrarna skulle åtalas.

Vidare skriver de att alltinget i det här fallet utnyttjades för en partipolitisk kampanj mot politiska motståndare. I förlängningen var den här typen av processer ett hot mot demokratin.

Ett av argumenten är att landsdomstolens dom visar att det inte fanns skäl att väcka åtal - trots att Geir H. Haarde fälldes på en av de fyra åtalspunkterna.

Liknande förslag har lagts fram vid två tidigare tillfällen. Även då har politiker från Självständighetspartiet och Centerpartiet funnits bland motionärerna.

Här kan du läsa mer om förslaget att be ministerkvartetten om ursäkt.