onsdag 30 december 2020

Sänkt beredskap för jordskalv på norra Island

Efter drygt sex månader sänks nu beredskapen för jordskalv på norra Island till normal nivå. Beredskapen höjdes i juni efter en serie kraftiga skalv ute till havs norr om Siglufjörður. Sedan dess har över 20 000 jordskalv registrerats i området. Men de senaste veckorna har skalven blivit både glesare och svagare.

Den 19 juni i år inleddes den den kraftigaste jordskalvssvärmen på fyra decennier i Tjörnessprickzonen, ett område på norra Island där kontinentalplattorna glider isär. Majoriteten av skalven inträffade en mil norr om Gjögurtá, den nordligaste punkten på Eyjafjörðurs östra sida.

Det största skalvet inträffade den 21 juni och hade en magnitud på 5,8. Ytterligare två skalv hade en magnitud på över 5. Dessa skalv var så kraftiga att de kändes i stora delar av landet. De orsakade viss materiell förödelse men inga personskador.

Myndigheterna höjde beredskapen för jordskalv den 20 juni. Samtidigt uppmanades invånare att säkra föremål på väggar och hyllor. Myndigheterna varnade också för att vistas på fjällbranter på norra Island. I samband med kraftiga jordskalv fanns en överhängande risk för jordskred och stenras.

Över 20 000 jordskalv har registrerats i området sedan aktiviteten började för drygt sex månader sedan. Men den har avmattats gradvis. De senaste veckorna har skalven blivit allt färre och glesare.

Rikspolisstyrelsen har nu i samråd med polisen i Norðurland eystra blåst av den förhöjda beredskapen. Skälet är just den minskande aktiviteten. Risken för större jordskalv anses nu vara betydligt lägre än när jordskalvssvärmen började.

Civilförsvaret skriver i ett pressmeddelande att aktiviteten har varit begränsad och stabil på senare tid. Då har bara ett sextiotal jordskalv i veckan registrerats i området.

Senast ett skalv som hade en magnitud på mer än 3 inträffade var den 2 december. Just det skalvet uppmättes till 3,1. Ett lika kraftigt skalv registrerades den 19 november.

Ett skalv större än 4 har inte skakat området sedan den 6 oktober. Det skalvet hade en magnitud på 4,1.

Myndigheterna skriver dock att aktiviteten kan öka på nytt. Eftersom jordskalv är vanliga i Tjörnessprickzonen uppmanas boende i regionen att minska olycksrisken genom att inte ha stora och tunga föremål på väggar och hyllor.

Här kan du läsa mer om jordskalvssvärmen på norra Island.