måndag 14 december 2020

Zuistbröder åtalas för bedrägeri med församlingsskatt

När zuisterna på Island togs över av två bröder som lovade att återbetala församlingsskatten till medlemmarna växte samfundet rekordsnabbt. Men det var inte många av skattebetalarnas miljoner som gick i retur. Det mesta verkar ha hamnat i ägarnas fickor - trots att de inte bedrivit någon verksamhet i samfundet. Nu åtalas de för bedrägeri.

Zuisterna registrerades som trossamfund på Island 2014. Då hade samfundet två medlemmar. Året därpå hade medlemsantalet dubblats till fyra. Men 2016 hade antalet ökat till 3 087 medlemmar.

Inom loppet av några månader växte zuisterna till det näst största icke-kristna trossamfundet på Island. Ökningen berodde inte på något egentligt uppsving av anhängare av denna fornsumeriska religion. I stället var det en effekt av ett löfte om att återbetala församlingsskatten till medlemmarna.

Då var den årliga församlingsskatten 10 776 isländska kronor. Pengarna tillfaller statskyrkan om inget annat har anmälts. Därför brukar trossamfund uppmana sina medlemmar att registrera sin religiösa tillhörighet.

Anstormningen av nya medlemmar gjorde det slumrande samfundet attraktivt. Efter en maktkamp lyckades två bröder skaffa sig kontrollen över zuisterna. Bröderna har tidigare misstänkts och även dömts för ekonomisk brottslighet.

Under 2019 stoppade myndigheterna utbetalningarna av församlingsskatt. Skälet var misstankar om att det inte bedrevs någon som helst verksamhet i trossamfundet. Dessutom misstänktes bröderna ha vilselett myndigheterna genom falska uppgifter.

Bröderna stämde staten och krävde att utbetalningarna skulle fortsätta. Men Héraðsdómur Reykjavíkur gick på statens linje. Det saknades dokumentation för samfundets utgifter och den moderkyrka som i USA som zuisterna hänvisade till tycktes inte existera.

Nu åtalas bägge bröderna för bedrägeri. Åtalet gäller 84,7 miljoner isländska kronor som betalades ut till samfundet mellan oktober 2017 och januari 2019. Enligt åklagaren har bröderna i praktiken använt församlingsskatten som om det var privata pengar.

Bara omkring 5 miljoner isländska kronor har återbetalats till medlemmarna. Resten har enligt åtalet gått till privata köp. Bröderna har bland annat köpt aktier för mångmiljonbelopp i Arion banki och Heimavellir. De har också köpt aktiefonder i Íslandsbanki till ett värde av 19,5 miljoner. När de senare sålde innehaven hamnade pengarna på egna bankkonton.

I en komplicerad transaktion överfördes först 46 miljoner till ett konto som kontrollerades av ett bolag som en av bröderna ska ha stått bakom. Beloppet växlades till amerikanska dollar, överfördes i en kedja av fem olika insättningar och hamnade så småningom i en av männens bankkonto i JP Morgan Chase.

Enligt åklagaren har det inte förekommit någon som helst verksamhet inom ramarna för trossamfundet. Alla uppgifter om sammankomster tycks vara påhittade. Bröderna ska också ha fört myndigheterna bakom ljuset genom att ständigt lämna felaktiga uppgifter. Syftet ska ha varit att fortsätta få tillgång till församlingsskatten.

Eftersom zuisterna inte uppfyllde kraven för trossamfundets verksamhet har de heller inte rätt till församlingsskatten.

I maj i år fanns det 1,2 miljoner på zuisternas konto. På ett bankkonto tillhörande ett av de bolag som en av bröderna använt i den misstänkta bluffen fanns 4 kronor.

Rättegången inleds i Héraðsdómur Reykjavíkur i dag.

Här kan du läsa mer om zuisterna på Island.