tisdag 19 januari 2021

Coronavaccin utesluts som dödsorsak i fyra av fem fall

I fyra av fem fall är det uteslutet eller mycket osannolikt att vaccinering mot coronaviruset lett till döden. I det femte fallet kan ett orsakssamband inte uteslutas - men den troliga dödsorsaken är en underliggande sjukdom. Det sade Alma D. Möller, generaldirektör för Embætti landlæknis, under gårdagens presskonferens.

I veckan fortsätter vaccineringen mot coronaviruset på Island. Närmare 5 000 personer får i veckan sin andra dos av Pfizers coronavaccin. Det har då gått tre veckor sedan första vaccinationstillfället i mellandagarna. De som vaccineras är sjukvårdsanställda på akut- och intensivvårdsavdelningar samt personer som bor på vård- och äldreboenden.

Ytterligare 3 000 doser av Pfizers vaccin kommer i veckan användas för en första vaccinering av personer som har fyllt 70 år.

Inom loppet av några dagar från vaccineringen var det fem personer som avled. Samtliga var äldre än 80 år och hade underliggande sjukdomar. Dödsfallen har utretts för att undersöka ett eventuellt samband med vaccineringen.

Alma D. Möller, generaldirektör för Embætti landlæknis, sade under gårdagens presskonferens att dödsfallen inte tros vara biverkningar av vaccinet. I fyra av fem fall bedömdes det som uteslutet eller mycket osannolikt att vaccinet skulle ha haft någon inverkan. I det femte fallet gick det inte att utesluta ett orsakssamband. Även här är det dock mest sannolikt att en underliggande sjukdom ledde till döden.

De befintliga restriktionerna gäller till och med den 17 februari. Statsepidemiologen Þórólfur Guðna­son sade under presskonferensen att det var glädjande att smittspridningen på Island fortsatte att vara begränsad. Men det var för tidigt att diskutera några lättnader av restriktionerna. Han räknade med att de skulle gälla hela den meddelade tiden.

Þórólfur Guðna­son varnade för att slappna av. Först när fler prioriterade grupper har vaccinerats kan det bli aktuellt med några mer omfattande lättnader.

Han gladde sig också åt att den brittiska virusstam som befaras vara särskilt smittsam inte har spridit sig på Island. Den har upptäckts vid 43 tillfällen - varav 36 vid testningen på flygplatsen i Keflavík. De sju fall som rapporterats efter gränspassagen har samtliga varit i kontakt med utlandsresenärer. Det verkar alltså inte finnas någon samhällsspridning av den brittiska virusstammen.

Det har även varnats för liknande virusstammar som tros härstamma från Sydafrika och Brasilien. De hade enligt Þórólfur Guðna­son inte upptäckts på Island.

På Island rapporterades i går fyra nya fall av coronasmitta. Två av dem var inte redan i karantän. Ytterligare sex personer testade positivt för coronaviruset vid gränsen.

Nu är det 143 smittade som hålls i isolering. På Landspítali i Reykjavík vårdas 19 coronapatienter.

Dessutom är 177 personer i karantän och 1 225 personer i inresekarantän.

Här kan du läsa mer om coronaviruset på Island.