måndag 18 januari 2021

Dubbla coronatester och karantän krav för resa till Island

Dubbla coronatester med fem dagars karantän blir nu ett krav för alla som reser till Island. Hälsovårdsminister Svandís Svavarsdóttir slopar alternativet med två veckors karantän utan provtagning. I maj införs ett nytt system där länder klassas efter smittspridning - och där resenärer från högriskländer ställs inför hårdare krav vid inresan.

Hälsovårdsminister Svandís Svavarsdóttir tvivlade länge på om det var möjligt att tvinga resenärer till coronatest vid gränsen. Och jurister dömde ut åtgärden eftersom den ansågs sakna stöd i lagen. Statsepidemiologen Þórólfur Guðnason föreslog därför andra metoder för att förhindra att resenärer skulle föra in coronasmitta i landet.

Men i fredags beslutade Svandís Svavarsdóttir ändå att göra testningen obligatorisk. Undantag görs enligt ett pressmeddelande enbart för personer som av medicinska skäl inte kan genomgå provtagning.

Beskedet kom som en överraskning. Samma dag lade Socialdemokraterna ett förslag i alltinget om att förändra smittskyddslagen så att testning skulle kunna bli ett tvång. Helga Vala Helgadóttir, Socialdemokraternas gruppledare i alltinget, säger till Vísir att hon står bakom åtgärden i sig. Men hon förstår inte hur regeringen plötsligt kan göra en helt annan analys av det juridiska läget.

Till och med den 30 april ska alla ankommande resenärer testas dubbelt - först vid gränsen och därefter fem dagar senare. Alla ska vara i karantän i väntan på svar från det andra testet.

Beslutet innebär att alternativet med två veckors karantän slopas. Syftet är att minska riskerna för att viruset förs in av resenärer. Det är dessutom åtskilliga som har valt två veckors karantän utan att respektera reglerna.

Den brittiska virusstam som befaras vara särskilt smittsam har upptäckts på Island vid 41 tillfällen - varav 35 på flygplatsen i Keflavík och 6 i landet. Ett annat mål med de skärpta inresereglerna är att förhindra att den får ytterligare spridning.

Resenärer som kan visa upp giltiga intyg på att ha vaccinerats mot coronaviruset eller att ha genomgått sjukdomen covid-19 är undantagna från kravet på testning och karantän.

Den 1 maj införs ett nytt regelverk för ankommande resenärer. Det uppger regeringen i ett pressmeddelande. Då klassas länder efter smittspridningen - och resenärer från länder med större smittspridning ställs inför hårdare restriktioner vid inresan. Grundregeln är dubbla coronatester med fem dagars karantän.

Länder med liten smittspridning klassas som gröna. Om resenärer från sådana länder kan visa upp ett negativt coronatest som gjorts strax före avresan testas de bara vid gränsen. Om även det provet är negativt slipper de ytterligare test och karantän. Samma regler gäller även resenärer från orange länder där smittspridningen är begränsad.

Men röda länder - där smittspridningen är stor - eller gråa länder - där det saknas tillförlitlig information om coronasmittans utbredning - kan inte undkomma kravet på dubbla tester och karantän. De kan alltså inte visa upp något intyg på testning som gjorts före avresan. De ställs alltid inför två tester på Island med fem dagars karantän mellan tillfällena.

Resenärer från EES- och Efta-länder är undantagna från regelverket om de kan visa upp intyg på att de har genomgått sjukdomen covid-19 eller att de är vaccinerade mot coronaviruset.

Þórólfur Guðnason säger till RÚV att beslutet om dubbla tester är "en lättnad för alla". Sigurgeir Sigmundsson vid polisen på flygplatsen i Keflavík välkomnar de nya reglerna. Han säger till Vísir att han ofta stöter på resenärer som väljer fjorton dagars karantän men uppenbart inte har för avsikt att följa restriktionerna.

Bogi Nils Bogason, vd för Icelandair, säger i Morgunblaðið att beslutet ger förhoppningar om en ganska bra turistsommar. Att beskedet kommer långt i förväg skapar förutsägbarhet och underlättar planering:
"Förutsägbarheten har stor betydelse och där ser vi bättre framåt i tiden hur de här frågorna kommer att hanteras än vi har gjort tidigare. Jag har därför hopp om att vi i någon mån kommer att få se en turistsommar här i år."
De fyra senaste dagarna har tio nya fall av coronasmitta rapporterats på Island. Under lördagen registrerades ingen ny smitta. Det har inte hänt - med undantag för nyårshelgen då inga tester genomfördes - sedan den 10 september. Vid gränsen har 29 personer testat positivt för coronaviruset.

I lördags var det ett par med ett litet barn som vägrade låta sig testas på flygplatsen i Keflavík. Resenärerna fick då beskedet att de inte skulle komma in i landet. Efter fyra timmars väntan gav de med sig och lät sig testas. Barnet var undantaget från kravet eftersom det föddes senare än 2005.

Här kan du läsa mer om coronaviruset på Island.