söndag 17 januari 2021

Nio av tio islänningar vill bli vaccinerade mot coronaviruset

Nio av tio islänningar tänker säga ja till att vaccineras mot coronaviruset. Och bara var tjugonde räknar med att avstå. Intresset för vaccinering har ökat sedan i höstas - och den grupp som växer är de som är övertygade om att de kommer att låta sig vaccineras. Det visar en opinionsundersökning utförd av Gallup.

Dagarna innan vaccineringen mot coronaviruset inleddes på Island slutförde Gallup en undersökning om islänningarnas attityder till att låta sig vaccineras. En liknande mätning gjordes i september när smittspridningen i landet hade varit begränsad under en längre tid.

Sedan vaccineringen påbörjades i mellandagarna har sju personer avlidit efteråt. Dödsfallen ska granskas som en rutinåtgärd - men det rör sig i samtliga fall om äldre personer med underliggande sjukdomar.

Nu uppger hela 92 procent att de vill bli vaccinerade - vilket är en ökning med 2 procentenheter. Men den stora förändringen sker inom denna grupp. Det är 65 procent som svarar att de säkerligen säger ja - en uppgång med 16 procentenheter. Något färre säger nu att de mycket eller ganska sannolikt kommer att tacka ja.

Det är bara 5 procent som avser att tacka nej. Och endast 1 procent uppger att de säkerligen kommer att avstå vaccinering. Just denna grupp har minskat - men även i september var det totalt 5 procent som avsåg att nobba vaccinering.

Resterande 3 procent är osäkra - en andel som har minskat med 1 procentenhet.

Intresset för vaccinering mot coronaviruset är större bland personer som har fyllt 40 år. I åldersgruppen 30 till 39 år finns den mest utbredda skepsisen. Där är det 10 procent som inte vill bli vaccinerade.

Bland Framstegspartiets väljare är det 100 procent som tänker tacka ja till vaccinering. Även bland sympatisörer till Renässans, Piratpartiet och Gröna vänstern är det bara enstaka som avser säga nej. Betydligt fler av Centerpartiets anhängare är skeptiska. Där tänker 88 procent låta sig vaccineras medan 12 procent räknar med att avböja.

Här kan du läsa mer om coronaviruset på Island.