onsdag 20 januari 2021

Regeringen vill sälja Íslandsbanki redan i sommar

Redan till sommaren vill regeringen börja privatisera Íslandsbanki. Förhoppningen är att en försäljning ska ge minst 40 miljarder isländska kronor. Men oppositionen ifrågasätter valet att sälja banken mitt under en pandemi. Och bara en av fyra har förtroende för finansminister Bjarni Benediktssons förmåga att genomföra privatiseringen.

Drygt tolv år efter finanskraschen är isländska staten alltjämt majoritetsägare i två storbanker: Landsbankinn och Íslandsbanki. Så var det inte tänkt från början. Men det utländska intresset för att investera i isländska banker har varit svalt. Allt mer tyder på att Landsbankinn kommer att ha staten som storägare under lång tid framöver.

Men regeringen vill nu göra allvar av planerna på att privatisera Íslandsbanki. Det talas om en försäljning av 25 till 50 procent av aktierna redan till sommaren. Målet är att statskassan ska få ett tillskott på åtminstone 40 miljarder isländska kronor genom affären.

Íslandsbanki har i dag ett eget kapital på 182,5 miljarder isländska kronor - vilket är klart över Seðlabanki Íslands miniminivå. Banken gjorde under förra året en vinst på 3,5 miljarder under de tre första kvartalen.

Även om läget förefaller stabilt kan det inte uteslutas att coronapandemin kan förändra läget. Hela 184 miljarder har lånats ut till bolag som har fått betalningsfrist. Det är inte osannolikt att flera av dessa bolag kommer att gå i konkurs och därmed orsaka förluster för Íslandsbanki.

De tre regeringspartierna - Självständighetspartiet, Gröna vänstern och Framstegspartiet - står alla bakom planerna. Ansvarig för försäljningen är finansminister Bjarni Benediktsson. Men förtroendet för honom är lågt.

Bara 23 procent av islänningarna har förtroende för hans förmåga att genomföra affären. Och hela 62 procent litar inte på Bjarni Benediktsson. Resterande 14 procent är kluvna i frågan. Det visar en opinionsmätning utförd av MMR på uppdrag av Skiltakarlarnir, ett nätverk som utger sig för att bekämpa korruption.

Islänningar i åldern 18 till 29 år, låginkomsttagare, kvinnor och studenter tvivlar i större utsträckning på Bjarni Benediktsson. Förtroendet är större bland höginkomsttagare, företagsledare, högskoleutbildade, män och pensionärer.

Försäljningen diskuterades i alltinget i måndags. Bjarni Benediktsson fick kritik från oppositionen. Inte minst var det flera som ifrågasatte tidpunkten. De trodde inte att staten skulle få bäst betalt för Íslandsbanki under en pandemi.

Bjarni Benediktsson svarade att statens roll i dagens bankverksamhet var alldeles för stor. Han ansåg att det var negativt för näringslivet och den fria konkurrensen:
"De bästa argumenten för att sälja banken är helt enkelt dessa: staten ska inte ägna sig åt bankverksamhet, staten ska inte vara ledande i bankverksamhet på Island. Staten ska inte kontrollera två av de tre systemviktiga bankerna. Isländska staten har den allra största ägarandelen av alla länder i Europa och ännu längre bort i sina finansiella system."
Piratpartiets Smári McCarthy efterlyste i debatten en oberoende värdering av Íslandsbanki. Centerpartiets Sigmundur Davíð Gunnlaugsson ansåg att Island nu hade en unik möjlighet att ta fram en helhetsplan för banksystemet. Socialdemokraternas Oddný G. Harðardóttir såg inte poängen med att sälja banken just nu och undrade om det handlade om prestige från regeringens sida att inleda processen före höstens val.

Här kan du läsa mer om privatiseringsdebatten.