lördag 16 januari 2021

Turist brände sig i het källa på Island - nekas ersättning

När kvinnan hade klivit ur bilen för att beskåda en varm källa gav marken vika. Kvinnan trampade rakt i källan och brände ena foten. Efter olyckan vände hon sig till kommunen med krav på ekonomisk ersättning. Hon hävdade att det saknades varningsskyltar och annan information om olycksrisken. Men kommunen frias från ansvar.

Den 25 april 2019 körde ett utländskt par i en hyrbil ut på den isländska landsbygden. I en broschyr hade de sett information om ett område med heta källor. Förutom att beskåda källorna tänkte de se sig omkring i närområdet och gå på restaurang.

Paret stannade till vid vägkanten när de hade fått syn på några heta källor. Bägge klev ur bilen för att titta. Men när kvinnan närmade sig en av källorna gav marken vika. Med ena foten trampade hon rakt i den varma källan och ådrog sig brännskador.

Efter olyckan vände kvinnan sig till kommunen med krav på ersättning. Hon hävdade att det saknades varningsskyltar, avspärrningar och annan information om olycksrisken. De hade stannat till vid en allmän väg där det fanns en stig. Hon hade hållit sig till stigen när marken gav vika och hon hamnade med ena foten i den heta källan.

Kvinnan ansåg att kommunen var ansvarig för olyckan. Hon hävdade att kommunen inte hade efterlevt skyldigheten att informera om olycksrisken. Därför var hon berättigad till skadestånd.

Kommunen nekade kvinnan ersättning. Hon överklagade beslutet till Úrskurðarnefnd í vátryggingarmálum. Men inte heller där får kvinnan rätt.

Nämnden skriver i beslutet att det enda underlaget är kvinnans egen berättelse. Det finns ingen information om var den heta källan skulle vara belägen eller hur det ser ut i närområdet. Därför kan heller inte kommunen anses ha försummat sina skyldigheter. Kvinnan blir därför utan skadestånd.