onsdag 17 februari 2021

Island inför krav på negativt coronatest före avresa

På fredag skärper Island reglerna för inresa ytterligare. För att få gå ombord ett flyg eller en färja måste passagerarna visa upp ett negativt coronatest. Resultatet får inte vara äldre än 72 timmar. På Island väntar som tidigare dubbla coronatester och fem dagars karantän. Skärpningen vid gränsen ska göra det möjligare att lätta på restriktionerna i landet.

Statsepidemiologen Þórólfur Guðna­son­ har länge pekat ut resenärer från utlandet som den största risken för en ny våg av coronasmitta. Han har därför argumenterat för en ytterligare skärpning av inresereglerna. Hälsovårdsminister Svandís Svavarsdóttir valde i går att - med ett undantag - följa hans förslag.

De nya reglerna börjar gälla på fredag. Då krävs resenärer på ett negativt PCR-test för att få gå ombord ett flyg eller en färja till Island. Resultatet får inte vara äldre än 72 timmar. Samma testresultat ska även visas upp vid inresan. Intyget måste vara skrivet på engelska, svenska, danska, norska eller isländska.

Resultatet ska även registreras digitalt före avresan tillsammans med kontaktuppgifter under vistelsen på Island.

Men kravet på testning före avresan förändrar inte de befintliga reglerna. Vid ankomsten till Island väntar ett nytt coronatest följt av fem dagars karantän. Därefter genomförs det andra testet.

Dessutom skärps regelverket för karantän. Den som inte anses ha förutsättningar att tillbringa de fem dagarna i karantän på ett säkert sätt kommer att flyttas till ett boende i myndigheternas regi.

Boende i myndigheternas regi blir också det enda alternativet för personer som visar sig vara smittade av virusstammar som orsakar svårare sjukdomar eller smittar i högre grad.

På en punkt går Svandís Svavarsdóttir emot Þórólfur Guðna­son­. Han ansåg inte att intyg på vaccinering skulle vara skäl till undantag från inresereglerna. Här gör hon alltså en annan bedömning. Resenärer som kan visa att de har vaccinerats mot coronaviruset vid två tillfällen behöver inte genomgå något PCR-test före avresan och testas heller inte på Island.

Den 15 januari i år började Island acceptera intyg för vaccinering mot coronaviruset. Sedan dess har 57 personer visat upp intyg vid inresan. Av dessa har nio underkänts. De har då tvingats till dubbla tester och fem dagars karantän.

Sedan tidigare är även personer som kan visa upp intyg på att ha tillfrisknat från covid-19 undantagna.

De nya reglerna gäller enligt ett pressmeddelande till och med den 30 april. Þórólfur Guðna­son­s förslag diskuterades under gårdagens regeringssammanträde. Regeringen var enig i beslutet.

Helga Vala Helgadóttir, alltingsledamot för Socialdemokraterna, ifrågasatte i alltinget i går kravet på PCR-test för isländska medborgare. Grundlagen säger nämligen att medborgare aldrig får nekas inresa i landet.

Svandís Svavarsdóttir gjorde samma tolkning av lagen. Hon hade i går inget svar på hur islänningar utan PCR-test skulle hanteras vid gränsen. Hon sade att hon kunde tänka sig böter till medborgare som anlände utan något testintyg. Hon trodde att böter skulle kunna avskräcka resenärer från att strunta i testet före avresan.

Målet med de skärpta inresereglerna är inte bara att minska risken för smitta från utlandet. Både regeringen och Þórólfur Guðna­son­ anser också att de tuffare reglerna gör det möjligt att lätta på restriktioner i landet. Redan under de närmaste dagarna väntas han vända sig till Svandís Svavarsdóttir med nya rekommendationer.

Inga nya fall av coronaviruset rapporterades på Island i går. Det var fjärde dagen i följd utan ny smitta innanför gränsen. Och ingen har testat positivt utanför karantän på 27 dagar. Vid gränsen var det två personer som testade positivt för viruset. Bägge hade dock antikroppar.

Nu är det 24 smittade som är i isolering. Ytterligare 20 personer är i karantän och 715 personer i inresekarantän.

På Landspítali i Reykjavík vårdas åtta coronapatienter.

Här kan du läsa mer om coronaviruset på Island.