torsdag 25 februari 2021

Största jordskalvet på över 20 år skakar sydvästra Island

Ett jordskalv med magnituden 5,7 skakade sydvästra Island i går. Skalvet inträffade nära berget Keilir norr om Grindavík - men det var så kraftigt att skakningarna kändes så långt bort som i Västfjordarna. Det stora skalvet följdes av över tusen efterskalv. En rad mindre materiella skador har rapporterats. Skalvet var det största i regionen sedan 2000.

I över ett års tid har jordskalven varit ovanligt många och kraftiga på Reykjanes. Länge såg det ut som att stora mängder magma närmade sig ytan vid berget Þorbjörn nära Grindavík - en utveckling som befarades kunna leda fram till det första vulkanutbrottet på halvön sedan 1200-talet.

Klockan 10.05 i går inträffade ett skalv med magnituden 5,7. Jordskalvets epicentrum var sydväst om berget Keilir som ligger mellan Grindavík och Keflavík. Skakningarna var så kraftiga att de kändes över stora delar av västra Island. Rapporter om skalvet kom ända från Ísafjörður i Västfjordarna och Blönduós på norra Island.

Skakningarna var mycket kraftiga även i Reykjavíkområdet. Statsminister Katrín Jakobsdóttir berättade bland annat att foton och konst föll från väggarna i hemmet i Reykjavík.

Alla anställda på Blå lagunen - som ligger nära skalvets epicentrum - fick lämna byggnaderna. Senare visade det sig att stenar fallit på gångvägen fram till badet. Stenras rapporterades även från Keilir och Þorbjörn samt områdena kring Krýsuvík och Kleifarvatn.

Över tusen efterskalv följde under gårdagen. Det största inträffade klockan 10.30 och uppmättes till 5,0. Ytterligare drygt 50 efterskalv hade en magnitud på minst 3. Även flera av efterskalven kändes i hela regionen.

Jordskalven skedde längs en fem mil lång linje från trakterna kring Reykjanestá vid Islands sydvästra spets till områdena vid Bláfjöll. Enstaka större skalv inträffade närmare huvudstadsregionen - bland annat nära aluminiumsmältverket vid Straumsvík i Hafnarfjörður.

Civilförsvaret höjde i går beredskapen på Reykjanes, i huvudstadsregionen och Árnessýsla. Allmänheten uppmanas vara på sin vakt för att skalv med en magnitud på upp till 6,5 kan inträffa i regionen. I ett pressmeddelande ber de alla att hålla lugnet vid större skalv men samtidigt att säkra föremål som kan falla från väggar och hyllor.

Sent under onsdagskvällen hade den seismiska aktiviteten avtagit även om en rad mindre jordskalv fortsatte att skaka området. Det fanns inga tecken på att jordskalvssvärmen skulle ha någon koppling till magmarörelser och nära förestående vulkanisk aktivitet.

Under natten och den tidiga morgonen fortsatte jordskalvssvärmen. Ett skalv som inträffade 00.53 hade en magnitud på 3,1 och kändes i Grindavík. Klockan 3.26 skedde ett skalv nära Krýsuvík. Det uppmättes till 3,4 och kunde kännas i bland annat Reykjavík.

Det största jordskalvet i går var det kraftigaste i regionen sedan 2000. Då inträffade ett skalv med en magnitud på 5,9 nära Kleifarvatn. Under de närmaste dagarna efter skalvet sjönk vattenståndet i sjön med fyra meter.

Här kan du läsa mer om jordskalven i området.