måndag 15 mars 2021

45 000 skalv på Reykjanes - magmagång fortsätter växa

45 000 skalv har nu skakat Reykjanes sedan den nu pågående jordskalvssvärmen började den 24 februari. Samtidigt fortsätter magmagången vid Fagradalsfjall att växa. Men i dagsläget tros det inte finnas någon risk för att den ska sträcka sig ut till havs och därmed kunna leda till ett vulkanutbrott som skapar aska i stället för lava.

Klockan 14.15 i går skakades stora delar av västra Island av det näst kraftigaste skalvet i den serie som nu varat i två och en halv vecka. Skalvet uppmättes till 5,4. Rapporter om skakningarna kom ända från Sauðárkrókur i norr till Hemön i söder.

Ytterligare ett stort skalv inträffade klockan 12.34 i går. Det hade en magnitud på 5,0. Skalvets epicentrum var strax söder om Fagradalsfjall utanför Grindavík på sydvästra Island. Lördagens största skalv uppmättes till 4,6.

Gemensamt för de största skalven var att de kändes på flera mils avstånd - bland annat i Borgarnes i norr och Fljótshlíð i öster.

Den seismiska aktiviteten fortsatte med oförminskad styrka under helgen. Under lördagen registrerades 2 600 jordskalv på Reykjanes. Under söndagen inträffade över 3 000 jordskalv.

Från midnatt till klockan 6 lokal tid i dag skedde drygt 600 skalv i regionen. Det största uppmättes till 3,2.

Sedan jordskalvssvärmen började den 24 februari har nu 45 000 skalv skett i området. Majoriteten av skalven har ägt rum i närheten av Keilir och Fagradalsfjall.

Många av de stora skalven sker nu i dalen Nátthagi söder om Fagradalsfjall. Det betyder sannolikt att den sydligaste punkten för den magmagång som sträcker sig från Keilir nu bara är några kilometer från kusten.

Under förra veckan befarade Veðurstofa Íslands att magmagången redan skulle sträcka sig ut i Atlanten. Ett utbrott på havets botten skulle inte bara producera lava utan troligen även aska.

Sannolikheten för ett undervattensutbrott diskuterades av civilförsvarets vetenskapliga råd i fredags. Experternas bedömning var att det inte i dagsläget är något som talar för ett sådant utbrott. Historiskt har inte utbrott i de vulkaniska systemen på Reykjanes resulterat i sprickor som sträckt sig till havs.

Men magmagången fortsätter att expandera. Däremot är det inte känt hur stort magmaflödet i den underjordiska gången är.

Däremot tros sannolikheten för ett utbrott öka i takt med att den seismiska aktiviteten fortgår. Så länge som magmagången växer finns alltid risken för ett utbrott. Även om inte utbrottet sker till havs gör Háskóli Íslands bedömningen att lava kan strömma över Suðurstrandarvegur och ut i Atlanten.

Risken för att lava skulle nå bebyggelse anses alltjämt liten. Däremot skulle giftiga vulkangaser kunna orsaka besvär på Reykjanes. Utrustning som mäter luftkvaliteten har därför installerats i Vogar och Njarðvík. Fler mätstationer i regionen är på gång.

Här kan du läsa mer om utvecklingen på Reykjanes.