torsdag 25 mars 2021

Dagens citat

 

"Kanske kommer till exempel glaciärerna låta helt annorlunda om några år."

Kaśka Paluch i RÚV om projektet Noise from Iceland där hon spelar in naturljud från olika platser på Island.