onsdag 31 mars 2021

Dagens citat

"Självständighetspartiets möjligheter till att ha inflytande består först och främst i att stå i vägen för förändringar. Det är erfarenheten av det nuvarande samarbetet med ytterlighetspartierna där mitten har haft försvinnande lite inflytande."

Þorsteinn Pálsson, tidigare statsminister och ledare för Självständighetspartiet som numera har gått över till Renässans, skriver i Fréttablaðið att han tror på ett fortsatt regeringssamarbete mellan Självständighetspartiet, Gröna vänstern och Framstegspartiet efter höstens val - och möjligen tillsammans med Centerpartiet.