lördag 6 mars 2021

Magma har stigit till två kilometers djup på Reykjanes

Magma tros nu ha stigit till så grunda djup som två kilometer. Men den magmagång som har skapats genom de senaste tio dagarnas jordskalv ligger till största delen på omkring fem kilometers djup. I dagsläget finns det inget som tyder på att ett vulkanutbrott är nära förestående. De ständiga jordskalven fortsätter dock att skaka sydvästra Island.

Sedan jordskalvssvärmen på Reykjanes inleddes förra onsdagen har över 22 000 skalv registrerats. Under gårdagen inträffade 2 800 skalv. Skalven fortsätter alltså att komma mycket tätt - men tendensen är att de minskar i magnitud.

Fredagens största skalv uppmättes till 4,1. Nattens kraftigaste skalv inträffade klockan 4.11 och hade en magnitud på 3,6.

Majoriteten av skalven sker nu i området vid Fagradalsfjall och Keilir. Enligt civilförsvarets vetenskapliga råd är det också den troligaste platsen för ett vulkanutbrott.

I dagsläget finns det inget som tyder på att ett utbrott skulle vara nära förestående. Det finns inga onormala rörelser i jordskorpan som indikerar att magma är på väg att nå ytan.

Ett vulkanutbrott är ändå ett av de scenarier som myndigheterna anser vara troliga. Den underjordiska magmagången som skapats under den pågående jordskalvssvärmen ligger på sina håll inte djupare än två kilometer. Större delen tros dock ligga på fem till sex kilometers djup.

När magma är så nära ytan kan ett utbrott komma snabbt. Mest sannolikt i nuläget är att det skulle ske genom en spricka som öppnade sig mellan Fagradalsfjall och Keilir.

Utbrottet skulle troligen inte utgöra något hot mot bebyggelse. Mängden magma uppskattas till 0,3 kubikkilometer - vilket innebär ett medelstort utbrott.

Här kan du läsa mer om utvecklingen på Reykjanes.