måndag 8 mars 2021

Sömnlös natt när nya jordskalv skakar Grindavík

Den intensiva jordskalvssvärmen på Reykjanes prövar invånarnas tålamod i Grindavík. Men efter en natt med ständiga skalv var det något lugnare under resten av söndagen. Magma fortsätter att expandera i en underjordisk gång vid Keilir och Fagradalsfjall. Än så länge finns dock inget som tyder på att ett vulkanutbrott skulle börja inom kort.

Ända sedan i december 2019 har invånarna i Grindavík fått vänja sig vid att få nattsömnen förstörd av ständiga jordskalv. De två senaste veckorna har det snarare varit regel än undantag att de väckts av kraftiga skalv. Och skalven kommer sannolikt att pågå i intervaller ända fram till utbrottet kommer - något som kan ske snabbt men också dröja mycket länge.

Men sällan har nog så många varit sömnlösa som under natten mot söndagen. Från midnatt till klockan 9 inträffade drygt 1 100 jordskalv på Reykjanes. Och 35 av dem hade en magnitud på minst 3 och fyra av dem var större än 4. Det kraftigaste inträffade klockan 2.01 och uppmättes till 5,0.

Förklaringen till de ständiga jordskalven är den magmagång som expanderar mellan Keilir och Fagradalsfjall. Där sker skalven när magma bryter sig genom berget mot ytan.

Men det är inte förklaringen till att så många skalv nu äger rum just utanför Grindavík. Där finns inga tecken på magmarörelser. Ändå finns det ett samband mellan aktiviteten i anslutning till magmagången och aktiviteten utanför Grindavík. Skalven vid Fagradalsfjall skapar spänningar som lossnar vid Grindavík.

Elínborg Gísladóttir är kyrkoherde i Grindavík. Hon säger till RÚV att natten mot söndagen kanske var den besvärligaste hittills. Många invånare som har möjlighet att övernatta på andra håll har lämnat Grindavík för att få ro. Mellan 2 och 4 i söndags var det omöjligt att sova:
"Jag tror att det här kanske var vår värsta natt i Grindavík. Jag tror att vi var vakna allihopa. Det skakade mer eller mindre hela tiden mellan 2 och 4. Det var mycket mer trafik än vanligt i natt. Det var helt uppenbart att alla var uppe. När skalvet är så nära så kommer det så snabbt. Det kommer inget förebud som det brukar göra. Det bara kommer."
Kommunpolitikern Helga Dís Jakobsdóttir säger till RÚV att hon som mest lyckades sova två timmar i sträck. En stor del av natten mot söndagen ägnade hon åt att försöka lugna hunden. Även hon berättar om hur jordskalven präglar vardagen:
"Det måste ha varit en osammanhängande sömn för de allra flesta. Och man såg det också i sociala medier att alla var vakna. Men så gjorde räddningstjänsten i Grindavík en statusuppdatering i går om att detta inte var något tecken på vulkanisk aktivitet och att människor skulle få ett sms och att det skulle meddelas om något behövde göras. Jag tror att det lugnade människor. Jag såg att människor spred det i sociala medier i natt."
Omkring 2 800 jordskalv inträffade i området i går. Efter den intensiva aktiviteten under natten och den tidiga morgonen minskade de dock i styrka. Flera av skalven var dock tillräckligt stora för att de skulle kännas i Grindavík. Ett skalv som ägde rum 17.06 uppmättes till 4,2 och kändes även i huvudstadsregionen.

Under natten mot måndagen var det något lugnare i regionen. Under dygnets sex första timmar inträffade omkring 500 skalv. Det största skedde klockan 0.34 och hade en magnitud på 3,3.

Veðurstofa Íslands skriver i en lägesuppdatering att jordskalven alltjämt kan följas av ett vulkanutbrott. Teorin att magmagången vid Keilir och Fagradalsfjall utlöser jordskalv närmare Grindavík får enligt myndigheten stöd av nya gps-mätningar.

I den senaste prognosen från Háskóli Íslands pekas sju tänkbara platser ut för ett utbrott. Mest troligt är alltjämt området vid Fagradalsfjall. Och samtliga områden är utanför bebyggelse. Ett område som nu listas som tänkbart är dock vid berget Þorbjörn som ligger mellan Grindavík och Blå lagunen.

Här kan du läsa mer om utvecklingen på Reykjanes.