onsdag 24 mars 2021

Utbrott på Island kan vara sköldvulkan som pågår i flera år

 

Magman i Geldingadalir kommer från så stora djup att den kommer från jordens mantel. Det gör att flera forskare nu tror att utbrottet vid Fagradalsfjall kan skapa en sköldvulkan. Den typen av utbrott kan pågå i flera år - med en liten men stadig lavaström. Under gårdagskvällen var utbrottet för första gången synligt från Reykjavík.

Vulkanutbrottet i Geldingadalir fortsätter att pågå med ungefär samma lavaflöde som tidigare. Det rör sig om en ström på 5 till 10 kubikmeter i sekunden. Under det senaste dygnet har en mindre krater bildats bredvid den 30 meter höga huvudkratern.

För första gången var utbrottet i går synligt från Reykjavíkområdet. Tidigare har det inte varit tillräckligt klart för att de röda lavatungorna ska ha varit synliga mot natthimlen.

Besökare fortsatte att strömma till Geldingadalir även under gårdagen. Polisen uppmanade alla besökare att lämna området senast klockan 17. Senare på kvällen skulle det bli närmast vindstilla - något som ökade risken för hälsofarliga halter av vulkangaser i Geldingadalir.

I nuläget finns inte många turister på Island även om kravet på karantän slopats för resenärer som vaccinerats mot coronaviruset eller har genomgått covid-19. Bussföretaget Kynnisferðir ordnar i dag ändå en resa från Reykjavík och Hafnarfjörður till Geldingadalir för personer som vill besöka platsen för utbrottet.

Den seismiska aktiviteten på Reykjanes fortsätter att minska. Under gårdagen inträffade bara ett hundratal jordskalv i området. Det största hade en magnitud på 2,1 och kändes inte i Grindavík eller annan bebyggelse.

Utbrottet i Geldingadalir är inte bara det första på Reykjanes sedan 1240. Flera forskare tror nu att det kan utvecklas till en typ av utbrott som har varit mycket sällsynta på Island ända sedan den senaste istidens slut.

Þor­vald­ur Þórðar­son, professor i vulkanologi vid Háskóli Íslands, säger i Morgunblaðið att det finns tecken på att utbrottet kan resultera i en sköldvulkan. Magman kan komma från jordens mantel på ett djup av 30 till 40 kilometer. Därefter stiger den uppåt till ett djup på 17 till 20 kilometer. Den har därefter nu nått ytan i Geldingadalir.

Den här magman är mycket het och tunnflytande. Det stadiga magmaflödet indikerar att ingen förändring är på väg. Utbrott i sköldvulkaner kan ofta pågå i många år med stabil aktivitet. Åtminstone 23 sådana utbrott har tidigare ägt rum på Reykjanes.

Þor­vald­ur Þórðar­son anser att det är för tidigt att fastslå att det rör sig om en sköldvulkan. Geologen Magnús A. Sigurðsson har även han fört liknande resonemang. Sæmund­ur Ari Hall­dórs­son, forskare vid Jarðvísindastofnun vid Háskóli Íslands, säger i Morgunblaðið att han ser flera tecken på att det kan handla om en sköldvulkan.

Sæmund­ur Ari Hall­dórs­son nämner det stabila flödet av magma från mycket stora djup. Han påpekar också att magman har en avvikande sammansättning och bland annat medför högre halter av koldioxid än normalt.

Här kan du läsa mer om vulkanutbrottet på Reykjanes.