tisdag 6 april 2021

Dagens citat


"Mikrofonen är mycket känslig och det största problemet är att få ljuden utan vind och annat. För att undvika röster lät jag ibland kameran spela in utan mikrofonen och kopplade den i stället till telefonen för att gå närmare och synkade så ljudet efteråt."

Jakob Vegerfors i Morgunblaðið om hans inspelningar av ljudinspelningar av vulkanutbrottet i Geldingadalir.