söndag 11 april 2021

Judiskt samfund får officiell status - vill bygga synagoga

Ett judiskt trossamfund har nu registrerats av isländska myndigheter. Det är första gången i landets historia som det finns ett organiserat judiskt samfund. Ansökan skickades in för ett drygt år sedan. Ett fyrtiotal personer har anslutit sig till samfundet. Målet är nu att få en tomt av kommunen och att bygga en synagoga i Reykjavík.

Rabbinen Avi Feldman flyttade med sin familj till Island 2018. Målet var att grunda det första judiska trossamfundet i landet. I februari 2020 ansökte han formellt om att få samfundet registrerat. Ansökan hade undertecknats av 25 personer.

Nu har ansökan fått klartecken från myndigheterna. Samfundet har i dag ett fyrtiotal medlemmar. Statusen som ett registrerat trossamfund gör att medlemmar kan meddela sin tillhörighet till myndigheterna. En sådan registrering gör i sin tur att medlemmarnas kyrkoskatt slussas vidare till samfundet.

Avi Feldman säger i Fréttablað­ið­ att han är glad över att själva registreringen nu är klar. Han hoppas att fler nu ska söka sig till samfundet:
"Det står alla fritt att delta i verksamheten och vi pressar inte människor att registrera sig. Jag tror att medlemmarna kommer att öka under de kommande åren."
Ett långsiktigt mål är att bygga en synagoga i Reykjavík. Det första steget i en sådan process är att få en tomt av kommunen. Lagen säger att kommuner är skyldiga att kostnadsfritt ordna tomter åt kyrkor. Det har tolkats som att även andra samfund än statskyrkan har samma rätt. I annat fall skulle det kunna röra sig om diskriminering.

Reykjavíks kommun vill riva upp den här lagen. Den styrande majoriteten i fullmäktige anser att den är föråldrad.

Avi Feldman säger i Fréttablað­ið­ att synagogan i sig inte är nödvändig för verksamheten. I väntan på ett sådant bygge kommer andra lokaler att fungera som synagoga:
"Vi siktar på att bygga en synagoga i framtiden och registreringen påskyndar den processen."
Här kan du läsa mer om det första judiska trossamfundet på Island.