fredag 2 april 2021

Lavan kan fylla Geldingadalir inom en vecka

 

Inom en vecka kan lavan ha fyllt Geldingadalir. Om utbrottet fortsätter kan lavan strömma vidare mot Meradalir och Nátthagi - och fylla bägge på tre månader. Men Nátthagi är bara en liten dalgång. Därifrån kan lavan strömma söderut mot havet och rinna över Suðurstrandarvegur. Det uppger Jóhann Helgason, geolog vid Landmælingar Íslands, i Morgunblaðið.

Vulkanutbrottet i Geldingadalir har snart pågått i två veckor. Tidigare i veckan spekulerade Jarðvísindastofnun vid Háskóli Íslands om att lavaflödet minskat. Men den mätningen var sannolikt bara en avvikelse. Institutet skriver på Facebook att lavaströmmen är stabil med ett flöde på omkring 5 kubikmeter i sekunden.

Men det har skett en del förändringar i Geldingadalir de senaste dagarna. Det är alltjämt två kratrar som är aktiva. Aktiviteten i den norra kratern har ökat något medan aktiviteten i den södra har minskat något. Det uppger Háskóli Íslands.

Jóhann Helgason, geolog vid Landmælingar Íslands, har gjort nya beräkningar för lavaflödet. Han säger i Morgunblaðið att lavan kan ha fyllt Geldingadalir om sju till tio dagar. Då kommer den i dalens nordöstra hörn att ha nått tillräcklig höjd för att för att börja rinna över passet mellan Geldingadalir och Meradalir.

Geldingadalir har en volym på ungefär 6,8 miljoner kubikmeter - medan Meradalir är 44,7 miljoner kubikmeter. Det kommer alltså att ta betydligt längre tid för lavan att fylla hela Meradalir.

Men om utbrottet fortsätter kan lavan strömma ut ur dalen på flera andra håll. Nátthagi söder om Geldingadalir är bara 4,3 miljoner kubikmeter. Om lavan skulle fylla även denna dal kan lavan ganska obehindrat flöda mot Atlanten och över Suðurstrandarvegur.

Med ett oförändrat lavaflöde tror Jóhann Helgason att samtliga tre dalgångar skulle kunna ha fyllts inom tre månader.

Här kan du läsa mer om vulkanutbrottet på Reykjanes.