lördag 3 april 2021

Magma i Geldingadalir innehåller mer jordmetaller

 

Magman i Geldingadalir har en annan sammansättning än tidigare utbrott på Reykjanes. De analyserna understryker att magman kommer från ett stort djup och har rört sig snabbt upp från jordens mantel. Samtidigt har det första nedfallet av tefra skett i Geldingadalir. Där har också fina basalttrådar som kallas Pelés hår bildats.

Vulkanutbrottet i Geldingadalir har nu pågått i två veckor. Aktiviteten är hittills liten men stabil med ett lavaflöde på 5 kubikmeter i sekunden. Det finns inga tecken på att utbrottet skulle vara på väg att sluta. Däremot har de jordskalv som föregick utbrottet närmast upphört.

Skälet till att många tror att utbrottet kan bli långvarigt är att magman nu verkar ha en direkt kanal från jordens mantel upp till ytan. Att magman når jordskorpan snabbt visar sig också i dess sammansättning. Analyser gjorda av forskare vid Háskóli Íslands visar att magman bland annat innehåller en högre andel tyngre jordmetaller.

I andra utbrott på Reykjanes har magman behövt längre tid på sig för att nå ytan. Då har också sammansättningen förändrats.

Trots att utbrottet i sig är stabilt har flera förändringar skett de senaste dagarna. Under natten mot långfredagen inträffade det första större nedfallet av tefra. Det syntes på marken bland annat som guldfärgad pimpsten.

Forskare vid Háskóli Íslands har även hittat Pelés hår i Geldingadalir. Det rör sig om upp tio centimeter långa och fina trådar av vulkaniskt glas. Pelés hår bildas när basalt stelnar och samtidigt dras ut. Eftersom trådarna är så tunna blåser de dock bort ganska snabbt.

Här kan du läsa mer om vulkanutbrottet på Reykjanes.