tisdag 6 april 2021

Nya sprickor öppnar sig i vulkanutbrottet i Geldingadalir


En ny spricka öppnade sig i går 600 meter nordost om det pågående vulkanutbrottet i Geldingadalir. Små mängder lava strömmade från den nya sprickan i riktning mot Meradalir. Den nya sprickan öppnade sig utan förvarning. Några timmar senare skapades ytterligare en ny spricka. Räddningstjänsten utrymde området som en säkerhetsåtgärd.

Vulkanutbrottet i Geldingadalir är det första på Reykjanes sedan 1240. Och det är det första i sitt slag på omkring 6 000 år. Fler och fler tecken tyder på att det kan röra sig om en sköldvulkan. Magman kommer i princip direkt från jordens mantel och med ett litet men ovanligt stabilt flöde.

De senaste dagarna har två kratrar varit aktiva i Geldingadalir. Mest aktiv är den norra kratern där lavan nu är upp till 48 meter tjock. Och det kan vara förklaringen till gårdagens händelseutveckling.

Magman har i nuläget en i praktiken direkt kanal till ytan. Om inte den täpps till kan utbrottet bli mycket långvarigt. Kanske håller nu lavans tjocklek vid huvudkratrarna på att bidra till utvecklingen. Strax före klockan 12 i går öppnade sig en ny spricka 600 meter nordost om Geldingadalir.

Den nya sprickan nära Meradalir upptäcktes av piloter som flög över området. Den är omkring 200 meter lång.

Utvecklingen föregicks inte av några jordskalv som förebådade händelsen. Däremot noterade forskare att lavaflödet i Geldingadalir var mindre än tidigare under förmiddagen. Dessutom indikerade rörelser i jordskorpan att något kunde vara på väg att hända.

Lavaflödet i den nya sprickan var under gårdagen begränsat men stabilt. Under eftermiddagen öppnade sig ytterligare en liten spricka i branterna ovanför Meradalir. Den sprickan var omkring 20 meter lång. Háskóli Íslands skriver på Facebook att forskare nyligen kartlagt just dessa sprickor.

Det sammanlagda lavaflödet var enligt Háskóli Íslands omkring 10 kubikmeter i sekunden under gårdagen. Merparten av lavan - ungefär 7 kubikmeter i sekunden - strömmade fram ur de nya sprickorna. Totalt ökade alltså aktiviteten i går.

Sannolikt är det samma magmainskott som nu orsakar lavaflödet både i Geldingadalir och Meradalir. Därför är det troligt att utbrottets intensitet i Geldingadalir minskar eftersom magman har samma ursprung.

Lavafälten mätte i går cirka 7 miljoner kubikmeter. Lavan täckte 0,33 kvadratkilometer.

Platsen för de nya sprickorna är inte oväntad. Den ligger i anslutning till samma underjordiska magmagång som sträcker sig från Nátthagi i söder via Geldingadalir till Keilir i norr. En tänkbar utveckling är att ytterligare en ny spricka uppkommer och förbinder de olika platserna för utbrottet.

Räddningstjänsten valde i går att utrymma området av säkerhetsskäl. Då fanns omkring 500 personer på platsen. Skälet till utrymningen är att magman är så nära ytan att den kan bryta fram genom nya sprickor. Räddningstjänsten tog hjälp av två av kustbevakningens helikoptrar för att försäkra sig om att inga besökare var kvar i området.

Området kommer troligen att vara stängt för besökare även i dag.

Lavan i de nya sprickorna rinner neråt i nordostlig riktning mot Meradalir. Trots att lavan rör sig snabbt finns det ingen fara för bebyggelse. Det är flera kilometer till närmaste väg - och sträckan dit går över flera fjäll och branter. Som det ser ut i nuläget är det troligaste att lavan lägger sig enbart i områden långt från bebyggelse.


Här kan du läsa mer om vulkanutbrottet på Reykjanes.