söndag 4 april 2021

Pub i Reykjavík stämmer staten för coronastängning

English Pub i Reykjavík stämmer staten för att den tvingats hålla stängt i flera månader under coronapandemin. Puben hävdar att hälsovårdsministern Svandís Svavarsdóttirs beslut strider mot grundlagen. English Pub kräver inget skadestånd - men om ägarna får rätt kan de komma att inleda en ny rättsprocess om ekonomisk kompensation.

Den 16 mars förra året infördes de första coronarestriktionerna på Island. Då fanns det en utbredd spridning av viruset i samhället. Sedan dess har restriktionerna förändrats sjutton gånger.

Under det gångna året har pubar och andra ställen som enbart har alkoholtillstånd tvingats att hålla stängt flera månader i sträck. Några fall av gruppsmittor har också kopplats till The Irishman Pub och Brewdog i Reykjavík. Ägare av barer och pubar har dock hävdat att de utsatts för diskriminering eftersom matställen med alkoholtillstånd inte har tvingats stänga.

Nu stämmer English Pub staten vid Héraðsdómur Reykjavíkur. I stämningsansökan hävdar pubens advokat Auður Björg Jónsdóttir att kravet på att hålla stängt saknar stöd i lagen. Målet med stämningen är att domstolen ska slå fast att stängningstvånget stred mot grundlagen.

Beslutet om att hålla stängt togs av hälsovårdsminister Svandís Svavarsdóttir. Men det gjordes genom föreskrifter och inte genom lagar. Enligt English Pub får näringsverksamhet bara begränsas av lagar. Själva näringsfriheten finns inskriven i grundlagen.

Inte heller finns det enligt English Pub något i smittskyddslagen som ger klartecken för sådana åtgärder. Den säger bland annat att människor kan tvingas i karantän, att skolor kan stängas och att utegångsförbud kan införas. Men där finns inget som ger en minister befogenhet att tvinga privata företag att stänga.

I det här skedet kräver inte English Pub något skadestånd av staten. Men om puben skulle få rätt kan de komma att inleda en ny rättsprocess med krav på ekonomisk kompensation för förlorade intäkter.