söndag 16 maj 2021

Dagens citat


"Ja, det är realistiskt. Det här har prövats på Västmannaöarna. Det var en del av lavaskyddet där. Även med gott resultat utomlands, som Etna i Italien och Hawaii och flera platser."

Ari Guðmundsson, byggnadsingenjör på Verkís, i RÚV om försöket att styra bort lavan från vulkanutbrottet i Geldingadalir från Nátthagi så att den inte ska hota vägar och annan infrastruktur - läs mer här.