lördag 8 maj 2021

Grindavík vill döpa nya lavafältet till Fagradalshraun

Fagradalshraun är det namn på det nya lavafältet i Geldingadalir som kommunstyrelsen i Grindavík föredrar. De ratar därmed alternativet Fagrahraun. Namnfrågan går nu vidare till kommunfullmäktige. Om även de säger ja till Fagradalshraun blir det upp till kommun- och kommunikationsminister Sigurður Ingi Jóhannsson att ta det formella beslutet.

Vulkanutbrottet i Geldingadalir har nu pågått i sju veckor. När räddningstjänstens vetenskapliga råd träffades i går konstaterade de att inget tyder på att utbrottet är på väg att upphöra. Lavaflödet är alltjämt litet men stabilt. Däremot är jordskalven få och små.

Den 3 maj hade lavafältet spridit sig över 1,41 kvadratkilometer i Geldingadalir, granndalen Meradalir och på de omgivande sluttningarna. Nu har kommunstyrelsen i Grindavík tagit ställning i namnfrågan.

Efter att ha bett invånarna skicka in namnförslag skickade kommunfullmäktige två förslag vidare till ortnamnsnämnden Örnefnanefnd. De två alternativen var Fagradalshraun och Fagrahraun - där det första syftade på fjället Fagradalsfjall som ligger vid Geldingadalir medan det andra i viss mån också syftade på fjället samtidigt som det underströk lavans skönhet.

Örnefnanefnd hade inga invändningar mot något av förslagen. När frågan behandlades i kommunstyrelsen beslutade ledamöterna enhälligt att föreslå Fagradalshraun. Ett av argumenten var att Fagradalshraun även anspelade på ett större område eftersom Fagradalsfjall används även om närområdet.

Namnfrågan går nu vidare till kommunfullmäktige. Om även de bestämmer sig för Fagradalshraun blir det därefter kommun- och kommunikationsminister Sigurður Ingi Jóhannsson att bekräfta namnvalet.

Här kan du läsa mer om namngivningen av lavafältet i Geldingadalir.

Foto: Björn Oddsson/Almannavarnir