fredag 7 maj 2021

Icelandair landade i storm med 2,7 ton bränsle kvarKlockan 11.22 den 23 februari 2017 landade Icelandairs flight FI440 i Manchester. Då hade planet cirklat i en timme efter att ha försökt landa i Manchester, därefter gjort ett försök i Liverpool, övervägt att fortsätta till Leeds för att till sist ändå välja Manchester. Då fanns så lite bränsle i tankarna att besättningen hade utlyst en nödsituation.

Stormen Doris rasade över Storbritannien den 23 februari 2017. Klockan 8.33 lyfte Icelandairs FI440 från Keflavík mot Manchester. Piloterna räknade med hårda vindar när de skulle landa. Men de hade inte tagit del av någon vädervarning. Förhållandena var dock sådana att de bad om ett ton extra bränsle. Ombord fanns 168 passagerare och sex personer i besättningen.

Klockan 10.24 hade piloterna kontakt med flygledarna i Manchester. De fick veta att vädret var så dåligt att flera flyg inte hade kunnat landa. Flera valde att cirkla i väntan på bättre förutsättningar. Även Icelandairs flyg fick beskedet att de behövde vänta.

Vid 10.50 försökte piloterna landa. Men kastvindarna var för hårda. De avbröt försöket och meddelade i stället att de skulle försöka landa på reservflygplatsen i Liverpool.

Även i Liverpool var kastvindarna för hårda. Klockan 11.06 meddelade piloterna flygledarna att de inte kunde landa. De bad därför om information om flygplatsen i Leeds. Där verkade vädret inte vara lika ogynnsamt.

Samtidigt började bränslesituationen bli kritisk. De hade 3,9 ton bränsle i tankarna. Den nedre gränsen för att gå till en annan flygplats var 3 664 kilo.

Ombord diskuterades nu läget intensivt. Piloterna kallade in en kollega som de visste fanns i kabinen. Den piloten fick i uppdrag att undersöka alternativa flygplatser.

Bränslet närmade sig kritiska nivåer. Klockan 11.14 utlyste piloterna en nödsituation. De hade då fått klartecken att landa i Leeds. Men bränslet hade nu sjunkit under den tillåtna nivån för att välja en ny flygplats.

Piloterna stod inför valet att bryta mot reglerna och välja Leeds. Men ingen av dem var bekanta med den flygplatsen. I valet mellan Liverpool och Manchester - som båda låg inom räckhåll - valde de att göra ett nytt försök i Manchester. Kastvindarna var dock alltjämt så hårda att flera andra flyg cirklade i väntan på bättre väder.

När de fick klartecken att landa i Leeds hade gränsen passerats. De stod inför valet att göra ett nytt försök i Manchester eller att fortsätta mot Leeds. Valet blev Manchester. Visserligen visste de att kastvindarna var hårda. Men ingen av piloterna var bekanta med flygplatsen i Leeds.

Klockan 11.17 tar piloterna beslutet att gå till Manchester. Då har de även diskuterat möjligheterna att landa i Blackpool och Warton. I tankarna finns 3,4 ton bränsle. FI440 får högsta prioritet av flygledningen.

Tio minuter senare landar FI440 i Manchester. Kastvindarna är så hårda att filmer på landningen får stor spridning i sociala medier. Då har de 2,7 ton bränsle kvar - vilket motsvarar 20 minuters flygtid innan de når den sista nödnivån.

Landningen är dessutom så anmärkningsvärd att flera passagerare intervjuas i medierna efteråt. De vittnar om turbulens som de aldrig tidigare varit med om. Åtskilliga mådde mycket dåligt när kastvindarna grep tag i planet under landningsförsöken.

Rannsóknarnefnd samgönguslysa har nu utrett händelsen som ett allvarligt olyckstillbud. Rekommendationen till Icelandair är att ge högre prioritet till de vädervarningar som finns på destinationen. I det här fallet lyfte piloterna utan att känna till de varningar som hade utfärdats av brittiska myndigheter.