tisdag 4 maj 2021

Isländsk ögrupp får nya ägare efter nio år till salu

I drygt nio år har Svefneyjar i Breiðafjörður varit till salu. Men nu har ögruppen fått en ny ägare. Köpare är företagaren Áslaug Magnúsdóttir och maken Sacha Tueni. De kommer bara att bo på Svefneyjar under somrarna. Hon har dock planer på att låta samla alger från stränderna och använda dem till produktion av kläder, skriver Morgunblaðið.

Svefneyjar i Breiðafjörður nämns redan i sagorna. Det talas om hur Hallstein Þórólfsson - som bodde på gården Hallsteinanes på fastlandet - utnyttjade ögruppen för att utvinna salt från alger. Arbetet utfördes av trälar från de brittiska öarna.

Hallstein Þórólfsson anade att trälarna inte var särskilt flitiga. Vid ett tillfälle tog han sig därför ut till Svefneyjar för att kontrollera om de skötte sitt arbete. Det visade sig att trälarna låg och sov och hade struntat i uppgifterna. Hallstein Þórólfsson blev rasande och hängde dem på grannön Sviðnur.

Det sägs också att det är så ögruppen fick sitt namn. Svefn betyder just 'sömn'. Senare ifrågasatte ortnamnsexperten Þórhallur Vilmundarson den tolkningen av Svefneyjar. Han ansåg att namnet också skulle kunna syfta på att en majoritet av kobbarna och skären kan sägas falla i sömn när de översköljs av tidvattnet.

Svefneyjar består av 63 öar samt ett antal kobbar och skär. Huvudön är 1 500 meter lång och som mest 500 meter bred. Ön ligger öster om Flatey - den enda ön i Breiðafjörður som har bofasta invånare. Den sista året runt-boende flyttade från Svefneyjar på 1980-talet.

I början av 1990-talet köptes ögruppen av en familj från Grindavík. De har bara vistats på Svefneyjar under somrarna. I januari 2012 lade de ut ögruppen till försäljning. Först nu - drygt nio år senare - har de hittat en köpare.

Köpare är Áslaug Magnúsdóttir, en företagare som är bosatt i San Francisco, och maken Sacha Tueni. Hon säger i Morgunblaðið att de kommer att använda Svefneyjar som sommarbostad. Men hon planerar också att låta samla alger från stränderna. Den ska användas till plagg som säljs under varumärket Katla - ett företag som marknadsför sig som en producent av hållbart mode.

Redan i dag samlas alger från Svefneyjars stränder. I Reykhólar på Breiðafjörðurs norra sida finns en fabrik som plockar tång och alger som används inom en rad olika områden.

På Svefneyjar finns också häckningsplatser för ejder. De tidigare ägarna har sett till så att ejderdun har samlats in från redena och sålts.

Genom åren har det funnits en rad spekulanter på Svefneyjar. Under 2015 meddelade en familj att de avsåg att flytta till ögruppen med målet att starta saltproduktion med hjälp av samma metoder som användes under vikingatiden. Genom gräsrotsfinansiering drog de in drygt 3 000 euro som startkapital.

Produktionen har dock inte kommit igång. Försäljningen gör att sannolikheten för att tillverkningen ska bli verklighet på Svefneyjar sjunker ytterligare. De hade planer på att använda de hus som nu ska användas som sommarbostad.

Här kan du läsa mer om Svefneyjar.