fredag 28 maj 2021

Isländsk satanist kan få ta namnet Lúsífer

Namnet Lúsífer kan ha olika betydelser. Och det är inte givet att Lúsífer är nedsättande eller kan orsaka besvär för bäraren. Därför river Héraðsdómur Reykjavíkur upp beslutet att neka en vuxen man att ta Lúsífer som mellannamn. Mannen - som har varit satanist i tjugo år - har nu möjlighet att söka om namnet på nytt.

Hösten 2019 vände sig en isländsk man till Mannanafnanefnd med en ansökan om ett nytt mellannamn. Mannen - som sedan 2001 varit med i Church of Satan - ville ta namnet Lúsífer. Eftersom Lúsífer inte fanns på förteckningen över godkända för- och mellannamn behövde han nämndens godkännande.

Mannanafnanefnd avslog ansökan. Lúsífer var starkt negativt laddat eftersom namnet syftade på djävulen. Därför skulle det också kunna leda till men för bäraren.

Men mannen gav inte upp. Först gick han till alltingets ombudsman men möttes av beskedet att myndigheten enbart kunde konstatera att nämndens beslut var formellt korrekt. Däremot kunde myndigheten inte ta ställning i frågan om själva namnet.

Mannen stämde därför staten inför Héraðsdómur Reykjavíkur. Där krävde han att nämndens beslut skulle underkännas.

I rätten hävdade mannen att Lúsífer för honom inte hade någon negativ betydelse. Enligt hans satanistiska tro representerade namnet ett logiskt och upplyst förhållningssätt till livet.

Dessutom kritiserade han nämndens argument om att Lúsífer skulle kunna ställa till med besvär för bäraren. Han påpekade att ordet kan syfta på en rad olika fenomen. Lúsífer är till exempel även det isländska namnet för djuphavsmarulk.

Vidare ansåg han att det bland de godkända förnamnen redan fanns namn som kunde vara nedsättande. Han nämnde bland annat Adolf efter Adolf Hitler, Ívan efter Ivan den förskräcklige och Loki, den fornnordiska mytologins Loke.

Under rättegången argumenterade nämnden för att dessa namn inte var nedsättande på samma sätt. Lúsífer hade betydligt starkare associationer till ondska. I det här fallet var det visserligen en vuxen person som ansökte om namnet. Men om nämnden skulle ge klartecken skulle Lúsífer även bli tillåtet för barn.

Héraðsdómur Reykjavíkur går på mannens linje. Nämnden har inte kunnat bevisa hur Lúsífer uppfattas i dag. Den har heller inte tagit hänsyn till ordets olika betydelser. Därför går det inte att fastslå att Lúsífer är negativt laddat. Av det skälet underkänner rätten nämndens resonemang eftersom beslutet utgick från att namnet kunde leda till men för bäraren.

Isländska staten ska nu betala mannens rättegångskostnader på 900 000 isländska kronor. Beslutet innebär dock inte att han får klartecken för namnet Lúsífer. Men han kan lämna in en ny ansökan till nämnden. Och den kan inte säga nej av exakt samma skäl och med samma underlag.

Här kan du läsa mer om en ansökan om namnet Lucifer och här kan du läsa domen i sin helhet.