söndag 23 maj 2021

Lava strömmar över skyddsvall in i Nátthagi


Lava bröt sig i går morse igenom skyddsvallen mot Nátthagi. Några timmar senare strömmade den ned i dalen. Nu har lavan i praktiken en öppen passage mot riksvägen Suðurstrandarvegur. I Nátthagi finns också ljusledare och kraftledningar. Arbetet med att försöka bygga skyddsvallar som styr lavaflödet har nu stoppats.

Åtta meter höga skulle skyddsvallarna bli i Meradalir. Syftet var att förhindra eller försena lavan från vulkanutbrottet i Geldingadalir att nå fram till Nátthagi. I den grunda dalen Nátthagi finns ljusledare och kraftledningar. Och där finns inte mycket som kan hejda lavan från att strömma mot Suðurstrandarvegur.

Försöket att ändra lavans riktning var omdiskuterat. Magnús Tumi Guðmundsson, professor i geofysik vid Háskóli Íslands, sade i Morgunblaðið att det var rätt att pröva olika metoder - inte minst om det blir så att Reykjanes går in i en ny period av vulkanisk aktivitet. Skyddsvallar skulle kunna bli ett redskap för att förhindra att lava når bebyggelse.

Bogi Adolfsson, ordförande för räddningstjänsten i Grindavík, sade i Morgunblaðið att det inte var någon som trodde att skyddsvallar kunde stoppa lavan. Men de kunde bidra till att ge mer tid åt en eventuell evakuering.

Men vid sjutiden i går morse gav skyddsvallen i Meradalir vika. Lava började rinna mot Nátthagi. Några timmar senare nådde lavan fram till slänten ned i dalen där den föll mycket snabbt. Efter sluttningen hejdades dock flödet avsevärt.

Gunnar Schram vid polisen på Suðurnes säger i Morgunblaðið att det inte var oväntat att lavan skulle bryta igenom skyddsvallen. Myndigheterna beslutade i går att avbryta arbetet med att resa skyddsvallar. Tidigast i dag tas ett beslut om arbetet ska återupptas. Tidigare har myndigheterna diskuterat möjligheten att resa skyddsvallar längre in i Nátthagi.

 

Här kan du läsa mer om vulkanutbrottet i Geldingadalir.