måndag 3 maj 2021

Lavaflöde i vulkanutbrott i Geldingadalir ändrar karaktärFörst flöt lavatungorna i Geldingadalir ihop sent i lördags kväll. En dryg timme senare bytte utbrottet karaktär. Det stadiga lavaflödet i den aktiva kratern upphörde. Det ersattes av stötvis aktivitet där höga lavapelare reste sig mot himlen - men där det var lugnt i kratern i flera minuters tid. Samtidigt finns det tecken på att en ny krater skulle kunna öppna sig.

Vid 23.45 i lördags flöt de två lavatungorna ihop i Meradalir. Då mötte lavaflödet från den aktiva kratern i Geldingadalir det stelnade lavatäcket från den krater som öppnades på sluttningen mot Meradalir på annandag påsk. Därmed bildar nu lavan från det utbrott som pågått i en och en halv månad för första gången ett enda lavafält.

Under samma natt förändrades aktiviteten i Geldingadalir. De senaste dagarna har lavapelare nått upp till 250 meters höjd. Men under natten mot söndagen blev den mer sporadisk. Mängden lava tycktes vara på samma nivå som tidigare. Däremot kom strömmarna med vissa mellanrum. Det kan tyda på att det nu finns något som hindrar magmans väg från manteln upp till jordskorpan.

Om förändringen är varaktig återstår att se. Om utbrottet skulle upphöra är det troligaste skälet just att något skulle blockera magmans kanal uppåt.

Skiftet skedde omkring klockan 1 under natten mot söndagen. Det stabila och jämna lavaflödet upphörde alltså. I stället bildades periodvis lavafontäner som med hjälp av vulkangaser steg mot hög höjd. Aktiviteten pågick flera minuter i följd och avlöstes av några minuter utan synlig aktivitet i kratern.

Men det var inte den enda förändringen i Geldingadalir i går. Under förmiddagen kom en rad tecken på att en ny krater skulle kunna vara på väg att öppna sig på sluttningarna ovanför dalen. Veðurstofa Íslands registrerade bland annat tilltagande rörelser i jordskorpan. Samtidigt steg rök eller ånga från området.

Utvecklingen förbryllade myndigheten. Vid lunchtid uppgav Veðurstofa Íslands i ett pressmeddelande att det rörde sig om en brand i markerna. Men det pressmeddelandet drogs snart tillbaka. Myndigheten ansåg sig då inte kunna utesluta att röken skulle kunna vara en följd av ett nära förestående utbrott på en ny plats.

Under eftermiddagen fastslog myndigheten att det rörde sig om en brand. Men orsaken skulle kunna vara stigande temperaturer till följd av magmarörelser nära ytan. En krater skulle kunna bryta igenom vid platsen för branden.

På kvällen valde myndigheterna att utrymma området närmast kratern i Geldingadalir. Ur kratern kom då tefraklumpar med en diameter på omkring två centimeter. Tefran spreds över stora områden och utgjorde en säkerhetsrisk. Därför valde myndigheterna att stänga området närmast själva utbrottet.

Samtidigt fanns det också en risk för höga halter av vulkangaser. Under lördagskvällen fick två besökare föras från området sedan de blivit illamående - sannolikt på grund av att ha andats in svaveldioxid.Här kan du läsa mer om vulkanutbrottet i Geldingadalir.