torsdag 13 maj 2021

Två av tio tror Boeing 737 Max är osäkrare än andra flyg

Knappt hälften av islänningarna anser att det är lika säkert eller säkrare att flyga med Boeing 737 Max än andra flygplan. Men två av tio gör bedömningen att andra flygplansmodeller är säkrare. Män är i betydligt större utsträckning än kvinnor övertygade om att Boeing 737 Max är ett säkert flygplan. Det visar en undersökning utförd av MMR.

Den 8 mars lyfte en Boeing 737 Max från Keflavík mot Köpenhamn. Efter nästan två år på marken tog Icelandair då åter flygplansmodellen i bruk. Efter två olyckor hade modellen belagts med flygförbud. Icelandair hade inte heller någon direkt brådska eftersom passagerarflyget är ytterst begränsat på grund av coronapandemin.

Men planen är att Boeing 737 Max ska tillhöra stommen av Icelandairs flotta. Modellen är mer bränsleekonomisk än de flygplan av typen Boeing 757 som dominerar dagens flotta.

Alla är dock inte övertygade om att det är säkert att flyga med Boeing 737 Max. Visserligen är det 45 procent som anser att modellen är lika säker eller säkrare än andra flygplanstyper. Men 22 procent tror att Boeing 737 Max är mindre säker. Resterande 33 procent har ingen uppfattning i frågan.

Hela 54 procent av männen litar på att Boeing 737 Max är ett säkert flygplan. Bara 35 procent av kvinnorna har samma åsikt.

Islänningar som flyger ofta har större förtroende för modellen. Bland dem som gjorde minst fem flygresor om året före pandemin är det 58 procent som gör bedömningen att Boeing 737 Max är ett säkert flygplan. Bland dem som inte reste med flyg alls svarar 34 procent att modellen är säker.