onsdag 12 maj 2021

Växande lavaflöde i vulkanutbrottet i Geldingadalir


Lavaflödet i Geldingadalir har ökat kraftigt den senaste veckan. Nu strömmar 12,9 kubikmeter lava i sekunden ur de aktiva kratrarna - vilket nästan är en fördubbling jämfört med förra veckans mätning. Den troliga förklaringen till det växande flödet är att den kanal som transporterar magman till ytan har utvidgats.

Vulkanutbrottet i Geldingadalir har snart pågått i åtta veckor. Räddningstjänstens vetenskapliga råd skriver i en lägesrapport att det i dagsläget är omöjligt att säga hur länge utbrottet kommer att pågå. Men det finns inga tecken på att det skulle vara på väg att upphöra.

Den senaste veckan har lavaflödet ur kratrarna - där det främst är en huvudkrater som är aktiv - ökat till i snitt 12,9 kubikmeter i sekunden. Det innebär att volymen nästan har fördubblats inom loppet av en vecka.

Magman som kommer upp ur kratrarna i form av lava härstammar från ett djup på 17 kilometer. Själva flödet har varit beroende av kanalen från jordens mantel upp till jordskorpan. Att lavaflödet nu växer beror sannolikt på att kanalen växer. Vetenskapliga rådet tror att kanalen har utvidgats och blivit bredare. Därmed kan också flödet öka.

Något som talar för den förklaringen är att det inte har skett några tryckförändringar eller annat som skulle kunna påverka flödet.

Historiskt sett rör det sig dock om ett litet utbrott med ett begränsat lavaflöde. Totalt sträcker sig nu lavafältet i Geldingadalir och granndalen Meradalir över 1,78 kvadratkilometer. Sammanlagt har utbrottet producerat 30,7 miljoner kubikmeter lava.

Dessutom producerar utbrottet stora mängder vulkangaser. Det handlar enligt Háskóli Íslands om cirka 10 000 ton koldioxid om dagen, runt 5 000 ton svaveldioxid och ungefär 10 ton fluorväte.

Forskare vid Jarðvísindastofnun vid Háskóli Íslands delar nu in utbrottet i tre faser. Den första perioden varade i två veckor. Det kännetecknades av ett stabilt men långsamt minskande lavaflöde. Nästa fas höll på ungefär lika länge. Även här var lavaflödet ganska stabilt. Flera nya kratrar öppnade sig norr om de ursprungliga kratrarna i Geldingadalir.

Under den nuvarande fasen - som har pågått i tre veckor - har nästan all lava kommit ur en enda krater. Lavaflödet har ökat samtidigt som utbrottets karaktär har förändrats. Den ständiga lavaströmmen har ersatts av enorma lavafontäner som kommer med ungefär tio minuter mellan varandra.

Den senaste tiden har dessutom de fina basalttrådar som kallas Pelés hår och tefraklumpar blåst in över Grindavík, den stad som ligger närmast platsen för utbrottet.

Här kan du läsa mer om vulkanutbrottet i Geldingadalir.