tisdag 18 maj 2021

Vill stoppa utländskt stöd till arbete som hotar demokratin

Island bör införa en lag som förbjuder utländska stater, institutioner och företag att ge bidrag till verksamhet som undergräver demokrati och mänskliga rättigheter. Det anser Centerpartiets nio ledamöter i alltinget. I förslaget siktar politikerna in sig på moskéer som byggs med ekonomiskt stöd från Saudiarabien.

På Island finns i dag tre muslimska samfund. Alla tre har moskéer - men inget av dem har haft ekonomiska resurser för att bygga en moské. I stället har de hyrt in sig i andra lokaler. Längst har Félag múslima á Íslandi kommit som av kommunen har fått en tomt på Sogamýri i Reykjavík. Samfundet har dock inte lyckats samla in tillräckligt med pengar för att kunna påbörja bygget.

Félag múslima á Íslandi erbjöds bidrag från Saudiarabien för att finansiera moskén. Erbjudandet var omstritt inom samfundet. Ledningen valde dock att tacka nej eftersom de befarade att Saudiarabien skulle ställa krav på verksamheten - bland annat genom att påverka valet av imam.

Hösten 2015 berättade Ólafur Ragnar Grímsson - som då var Islands president - att Saudiarabiens ambassadör hade talat om regimens planer på att finansiera en moské. Ólafur Ragnar Grímsson ansåg inte att bidraget hade varit olagligt. Sedan tidigare finns en lag som förbjuder finansiering av politisk verksamhet. Han trodde dock inte att den var tillämplig på religiös verksamhet.

Ólafur Ragnar Grímsson hävdade att ett ekonomiskt stöd hade varit olämpligt. Skälet var att det var den saudiska ambassaden som skulle agera i frågan. I praktiken ansåg han att det trots allt kunde tolkas som ett slags politisk verksamhet - om än inte i lagens mening.

Nu vill Centerpartiet att justitieministern ska lägga fram ett lagförslag som förbjuder utländska stater, institutioner och företag att ge bidrag till verksamheter som syftar till att inskränka det demokratiska systemet och mänskliga rättigheter. Partiets samtliga nio ledamöter har undertecknat förslaget.

Tanken är att förslaget ska baseras på motsvarande lagstiftning i Danmark. Det ska läggas fram i alltinget under hösten.

Centerpartiet anser att utrikesdepartementet ska samråda med myndigheterna Útlendingastofnun och Ríkisskattstjóri. De ska tillsammans utreda bidrag från donatorer som av något skäl klassas som tveksamma. Om det finns en risk att pengarna används för att undergräva demokrati och mänskliga rättigheter ska bidraget stoppas.

I förslaget nämner Centerpartiet enbart ekonomiskt stöd till moskéer och koranskolor som exempel på verksamhet som skulle kunna hota grundläggande demokratiska värden.