fredag 4 juni 2021

54 miljoner kubikmeter lava i utbrottet i Geldingadalir


Lavaflödet från vulkanutbrottet i Geldingadalir fortsätter att vara stabilt. Utbrottet har nu producerat 54 miljoner kubikmeter lava. Dessutom fortsätter lava att strömma in i Nátthagi. I dagsläget finns det inget akut hot mot Suðurstrandarvegur. En expertgrupp utreder nu vilka åtgärder som kan sättas in för att bland annat värna Grindavík, Vogar och Svartsengi.

Vulkanutbrottet i Geldingadalir har nu pågått i elva veckor. Hittills finns det inga tecken på att det skulle vara på väg att upphöra. De sju senaste veckorna har lavaflödet varit stabilt - och det har varit ungefär dubbelt så stort som under utbrottets början.

De två senaste veckorna har det genomsnittliga lavaflödet varit 12,4 kubikmeter i sekunden. Utbrottet har producerat 54,3 miljoner kubikmeter lava. Och lavafältet i Geldingadalir med omnejd mäter nu 2,67 kvadratkilometer. Det uppger Háskóli Íslands.

Utbrottet fortsätter dessutom att vara mycket speciellt. Magman fortsätter att komma från ett djup på omkring 17 kilometer i stället för från en magmakammare i det vulkaniska systemet. Att mängden magma ökat beror sannolikt på att den trånga gången uppåt från jordens mantel har utvidgats med tiden när väggarna kollapsat.

Trots att lavaflödet har ökat rör det sig dock om ett litet utbrott. Lavafältet som skapades under Bárðarbungas utbrott vid Holuhraun - det senaste vulkanutbrottet på Island - var till exempel ungefär 40 gånger större.

Sedan lava bröt igenom skyddsvallarna och började strömma in i Nátthagi har inga nya vallar byggts. Myndigheterna väntas inom kort ta beslut om nya vallar ska resas. Men mängden lava i Nátthagi ökar långsamt. Enligt experter kan det ta upp till tre månader innan dalen är full. Andra tror att det kan gå på ett par veckor.

Från Nátthagi finns det inga hinder för lavan att nå fram till Suðurstrandarvegur - den väg som går längs den isländska sydkusten. Det är dock alltjämt så att lavan svalnar förhållandevis snabbt efter att den har lämnat kraterna. Det gör den mer trögflytande - vilket leder till att den växer mer på höjden än på bredden.

Redan den 10 mars - alltså nio dagar innan vulkanutbrottet i Geldingadalir började - inledde en expertgrupp arbetet med att kartlägga behovet av skydd mot bland annat lava på Reykjanes. De studerar 17 olika scenarier för utbrott på halvön.

Tänkbara åtgärder är bland annat skyddsvallar runt Grindavík och Vogar. Förhoppningen är att vallarna skulle kunna styra lavan bort från tätorterna. Ett annat förslag som diskuteras är skyddsvallar vid Svartsengi där det finns bland annat ett kraftverk. Dessutom ligger Blå lagunen precis intill.

Här kan du läsa mer om vulkanutbrottet i Geldingadalir.