tisdag 15 juni 2021

Fåren på Island har inte varit färre på 160 år

Bara 400 724 vinterfodrade får fanns på Island förra året. Inte sedan 1861 har fåren varit färre. Och då - för 160 år sedan - minskade antalet djur dramatiskt på grund av omfattande fårskabb på en rad gårdar i landet. Allra flest var fåren 1977. Då fanns 896 000 får under vintern. Det rapporterar Bændablaðið.

Sedan 1980 har antalet vinterfodrade får på Island sjunkit undan för undan. Införandet av slaktkvoter kopplade till statliga jordbrukssubventioner har bidragit till minskningen. För att hålla priserna uppe är det inte längre gynnsamt för bönder att ha hur många får som helst.

Samtidigt har islänningarnas konsumtion av lamm- och fårkött minskat. De senaste åren har dock en växande andel av försäljningen gått till restauranger som serverat köttet till turister.

Fåren var flest 1977. Då höll de isländska bönderna tillsammans 896 000 får under vintern.

Länge var fåren på Island betydligt fler än människorna. Nu är de tvåbenta snart ikapp de fyrbenta. Befolkningen ökar medan fåren blir färre.

Förra året fanns enligt Bændablaðið bara 400 724 vinterfodrade får på Island - en minskning med 3,63 procent jämfört med 2019.

Så får har inte fåren varit sedan 1861. För 160 år sedan drabbades Island av ett omfattande utbrott av fårskabb. Då sjönk antalet får till 327 000. I den närmast föregående räkningen från 1855 var antalet får 490 000.

Genom århundradena har en rad olika typer av katastrofer påverkat fårhållningen. Hela 357 000 får fanns i landet 1760. Men 1784 hade antalet krympt till 50 000. Då hade vulkanutbrottet i Laki orsakat omfattande svält och förgiftning genom enorma utsläpp av svaveldioxid.

Under 1933 importerades tjugo får av rasen karakul från Tyskland. Men de förde med sig en rad sjukdomar som drabbade den inhemska rasen. Sjukdomar som visna, maedi, paratuberkulos och böldpest spred sig från gård till gård.

Antalet får uppgick 1934 till 699 000 - men fem år senare hade det minskat till 402 000 på grund av sjukdomsutbrott över hela landet.

Även vädret har påverkat fårhållningen. Vintern 1966 fanns 850 000 får. Fyra år senare hade antalet sjunkit till 736 000. Då hade flera hårda vintrar i följd gjort att många djur frös ihjäl.

Här kan du läsa mer om får på Island.