fredag 16 juli 2021

Dagens citat

"Det här är helt enkelt ett tvärsnitt av samhället och det har alltid varit Socialistpartiets mål att ha det så. ... Socialism är på modet bland unga människor."

Gunnar Smári Egilsson, grundare av Islands socialistparti som i flera mätningar ligger över femprocentsspärren till alltinget inför höstens val, i Vísir om vilka som sympatiserar med partiet.