tisdag 27 juli 2021

Dagens citat

"Bägge barnen var uppe på lavan en tid som om det här skulle vara en lekplats och föräldrarna roade sig med att titta på hur de lekte. Där fanns också en antydan till gasförorening."

Sverrir Kristfinnsson, som nyligen besökte vulkanutbrottet i Geldingadalir, i Morgunblaðið om hur en turistfamilj uppehöll sig på det nya lavafältet trots varningar om att skorpan kan vara skör och het lava kan finnas under - läs mer här.