torsdag 8 juli 2021

Ex-statsminister rasar mot ännu ett ratat grundlagsförslag

Regeringen och Centerpartiet stoppar möjligheten att förändra grundlagen redan under nästa mandatperiod. Alla röstade de mot ett förslag om att kunna genomföra förändringar utan att hålla nyval till alltinget. Beslutet innebär att Island kommer allt längre från en ny grundlag. Tidigare statsministern Jóhanna Sigurðardóttir rasar mot beslutet.

För nio år sedan röstade en majoritet av islänningarna för långtgående förändringar av grundlagen. I de riktlinjer som fastslogs skulle bland annat stat och kyrka skiljas åt samtidigt som ett nytt valsystem skulle införas där alla röster skulle väga lika.

Socialdemokraterna regerade då ihop med Gröna vänstern. Men regeringen var splittrad. Inom Gröna vänstern fanns ett utbrett motstånd mot förändringar. När statsminister Jóhanna Sigurðardóttir till sist lade fram förslaget till ny grundlag i alltinget var tiden för knapp för att frågan skulle hinna behandlas.

Sedan valet 2013 har Självständighetspartiet varit i regeringsställning. Partiet har i praktiken blockerat alla större förändringar av grundlagen. Under den nuvarande mandatperioden har Gröna vänstern och Framstegspartiet bidragit till att hålla frågan borta från dagordningen.

Statsminister Katrín Jakobsdóttir presenterade visserligen förslag på mindre justeringar av grundlagen. Inte ens där lyckades hon få med sig de övriga regeringspartierna.

Att förslaget skulle stranda var i det närmaste givet. De tre regeringspartierna tjänar på det befintliga valsystemet där landsbygdsröster väger tyngre än storstadsröster. Och de har inget intresse av att irritera väljarbasen på landsbygden där motståndet mot förändringar av fiskekvotsystemet och äganderätten av naturresurser är kompakt.

De senaste åren har det främst varit Piratpartiet som har drivit grundlagsfrågan. När alltinget i veckan samlades för att besluta om höstens val tog Andrés Ingi Jónsson initiativ till ett förslag som skulle göra det möjligt att klubba en ny grundlag under nästa mandatperiod. Förslaget undertecknades även av Socialdemokraternas Guðmundur Andri Thorsson och Folkets partis Inga Sæland.

Förslaget öppnade alltså för att förändra grundlagen utan att det behövde hållas ett val emellan. Dessutom skulle alltinget samlas i augusti för att diskutera just grundlagsfrågor.

Men förslaget fälldes med 15 röster mot 28. De tre regeringspartierna - Självständighetspartiet, Gröna vänstern och Framstegspartiet - röstade nej. Det gjorde även Centerpartiet. Ja röstade Piratpartiet, Socialdemokraterna och Folkets parti. Renässans Þor­gerður Katrín Gunnars­dóttir avstod från att rösta.

Jóhanna Sigurðardóttir rasar mot beslutet. Hon dömer ut regeringspartiernas och Centerpartiets agerande som "en stor ynkedom". Hon skriver på Facebook att de borde respektera det förslag till ny grundlag som lades fram 2012 eftersom det var ett resultat av medborgarnas vilja:
"Var annars i västvärlden hade det tolererats att ett parlament skulle nonchalera en sådan folkvilja där det är folket som är grundlagsstiftare? ... Väljarna kan därför utgå från att en oförändrad regering aldrig kommer att godkänna några förändringar av grundlagen under nästa mandatperiod. Denna Svarte Petter kommer de konservativa partierna i den nuvarande regeringen att ta med sig till nästa val."
Här kan du läsa mer om turerna kring en ny grundlag.