lördag 3 juli 2021

Islands regering kan gå mot omval i höst

Socialdemokraterna backar till det lägsta stödet under hela mandatperioden. Samtidigt ökar  Självständighetspartiet medan Gröna vänstern ligger still på en hög nivå och Framstegspartiet minskar marginellt. Med knappt tre månader kvar till nästa val ser det ut som att den sittande regeringen kan bli omvald. Det visar den senaste mätningen från Gallup.

En bred och stabil regering - men som i vissa frågor står så långt ifrån varandra att inga radikala reformer kan bli verklighet. Men som också förenas i sitt motstånd mot ett isländskt EU-inträde, ointresset för några betydande förändringar av grundlagen och uppfattningen att dagens fiske- och jordbrukspolitik fungerar väl.

Ungefär så kan koalitionen mellan Självständighetspartiet, Gröna vänstern och Framstegspartiet beskrivas. Med knappt tre månader kvar till nästa alltingsval ser det ut som att de tre kan få nytt förtroende av väljarna. Och de har själva ett starkt intresse av att fortsätta regera.

I den senaste mätningen från Gallup ökar Självständighetspartiet medan Gröna vänstern ligger kvar på en hög nivå. Sett till den senaste mandatperioden är även stödet för Framstegspartiet förhållandevis starkt. Om det hade varit val i dag hade de tre partierna fått egen majoritet i alltinget.

Självständighetspartiet får 24,1 procent - en uppgång med 0,6 procentenheter jämfört med föregående månad. Siffran är partiets bästa på drygt ett år.

Men den stora vinnaren är Gröna vänstern trots att partiet inte ökar. Partiet ligger kvar på 14,7 procent - vilket är den bästa siffran på drygt tre år. Möjligen återspeglar uppsvinget regeringens hantering av coronapandemin. Där har Gröna vänsterns Katrín Jakobsdóttir - som statsminister - och Svandís Svavarsdóttir - som hälsovårdsminister - stått i centrum.

Framstegspartiet får 10,3 procent - en tillbakagång med 0,1 procentenhet.

Socialdemokraterna har under stora delar av mandatperioden varit största oppositionspartiet. Nu sjunker stödet till 9,9 procent - vilket är en minskning med 2,5 procentenheter. Stödet är dessutom det lägsta under hela mandatperioden.

Största oppositionspartiet är nu Piratpartiet som får 12,9 procent - en ökning med 0,5 procentenheter. Renässans ligger still på 10,9 procent. Centerpartiet ökar med 0,3 procentenheter till 7,5 procent.

Islands socialistparti klarar alltingets femprocentsspärr för femte månaden i följd. Stödet är nu rekordhöga 5,8 procent - en uppgång med 0,4 procentenheter.

Däremot ligger Folkets parti alltjämt under spärren. Partiet får nu 4,2 procent - en nedgång med 0,1 procentenhet.