måndag 12 juli 2021

Ny lava strömmar upp ur kratern i Geldingadalir


Lava började i fredags kväll på nytt att strömma ur kratern i Geldingadalir. Då hade utbrottet i fyra dagars tid bara vid enstaka tillfällen varit synligt genom glöd i kratern. Men utbrottet har aldrig upphört. Lava har fortsatt att pumpas ut genom kanaler som ligger under kratern och sträcker sig ut i det omgivande lavafältet.

Den 28 juni förändrades vulkanutbrottet i Geldingadalir. Den ihållande aktiviteten i kratern upphörde samtidigt som rörelserna i jordskorpan minskade. Då och då blev glödande lava synlig i kratern - men aktiviteten på ytan fortsatte att vara begränsad.

Förändringen kom sedan delar av kratern rasat. Sannolikt täpptes flödet uppåt till av själva raset. Lava fortsatte att strömma ut genom underjordiska kanaler - men den nådde inte upp till kratern. Förmodligen är kraterns höjd en bidragande faktor. Kraften i utbrottet är förhållandevis liten och trycket är inte tillräckligt för att lavan ska nå ända upp.

Ett annat tecken kan vara att landsänkningen i området ser ut att ha avmattats. Det signalerar troligen att det inte längre är lika mycket magma som stiger uppåt mot ytan från jordens mantel. Samtidigt har det blivit allt mer uppenbart att aktiviteten i kratern inte återspeglar utbrottet som helhet.

Utvecklingen kunde enligt flera forskare vara ett tecken på att utbrottet var på väg att upphöra. Aktiviteten var inte alls längre lika omfattande. Men de var också eniga om att det var för tidigt att säga något säkert om utvecklingen - inte minst eftersom lavafältet fortsatte att växa genom den lava som strömmade ut ur underjordiska kanaler.

Lavafältet växer både på höjden och bredden. Den aktivitet som pågått under lavatäckets skorpa har bland annat antänt små bränder i mossan och skapat rök på flera håll.

Vid 22-tiden i fredags kväll ökade gradvis rörelserna i jordskorpan. Då började också lava på nytt att strömma ur kratern i Geldingadalir. Utbrottet nådde då nästan samma nivåer som för två veckor sedan.

Då hade inte någon lava strömmat ur kratern sedan 23-tiden den 5 juli. Det fyra dagar långa uppehållet var det hittills längsta sedan vulkanutbrottet började för snart fyra månader sedan.

Utbrottet i Geldingadalir är det första på Reykjanes sedan 1240. Och det skulle kunna skapa den första sköldvulkanen i regionen på omkring 6 000 år. Länge var det många forskare som trodde att en sådan utveckling var realistisk. I takt med att aktiviteten har blivit mindre omfattande och mer sporadisk har dock sannolikheten för en sådan utveckling minskat.

Vulkanutbrott på Reykjanes har historiskt sett inte varit särskilt stora. Utbrottet i Geldingadalir har nu producerat samma mängd vulkaniskt material som det genomsnittliga utbrottet i regionen.

Þorvaldur Þórðarson, vulkanolog vid Háskóli Íslands, jämför med Skjaldbreiður - en sköldvulkan nära Langjökull som uppstod för omkring 9 000 år sedan. Lavan från utbrottet bidrog bland annat till att forma sjön Þingvallavatn. Men han säger i Fréttablaðið att det långsamma lavaflödet i Geldingadalir gör att det skulle ta mycket lång tid att skapa en sköldvulkan av samma storlek:
"Om det här utbrottet pågår i 50 år så är det mycket sannolikt att det skapar ett liknande fenomen."
Här kan du läsa mer om vulkanutbrottet i Geldingadalir.