söndag 11 juli 2021

Partiledare frågar statsminister hur många kön som finns

Hur många kön finns det egentligen? Den frågan ställer Centerpartiets ledare Sigmundur Davíð Gunnlaugsson till statsminister Katrín Jakobsdóttir. Det han efterlyser är regeringskansliets syn på antalet kön som människor kan tillhöra. Sigmundur Davíð Gunnlaugsson vill ha ett skriftligt svar på sin interpellation.

För två år sedan införde Island ett tredje juridiskt kön. I lagtexten talas det om ett neutralt kön. Alla offentliga institutioner måste också erbjuda möjligheten till en neutral registrering av kön. I pass anges det tredje könet med bokstaven X.

Folkbokföringsmyndigheten Þjóðskrá Íslands använder numera kynsegin/annað - ickebinär/annat - för personer som inte är registrerade som män eller kvinnor.

På alltingets sista dag lämnade Centerpartiets ledare Sigmundur Davíð Gunnlaugsson in inte mindre än sexton skriftliga frågor till olika ministrar. I en av dem vände han sig alltså till statsminister Katrín Jakobsdóttir. Han vill ha besked om regeringskansliets syn på hur många mänskliga kön som finns.

Sigmundur Davíð Gunnlaugsson har bett om ett skriftligt svar på frågan.

Inför beslutet att införa ett tredje kön fastslogs inget bestämt antal kön. Det är därför som Þjóðskrá Íslands använder just kynsegin/annað. Tanken med den uppdelningen är att den ska täcka in personer som är ickebinära såväl som andra personer som inte identifierar sig som män eller kvinnor.