fredag 20 augusti 2021

94 grader på Surtsey - men vulkanön fortsätter svalna

Den vulkaniska ön Surtsey fortsätter att svalna. Men i flera sprickor på ön är det alltjämt 94 grader varmt. På många andra håll uppmättes temperaturer över 80 grader under sommarens naturvetenskapliga expeditioner. Samtidigt fortsätter växtligheten att bre ut sig över ön medan allt fler djurarter slår sig ned på Surtsey.

För 54 år sedan slutade vulkanutbrottet som skapade Surtsey - Islands sydligaste utpost och den nyaste av Västmannaöarna. Ön fredades medan utbrottet fortfarande pågick. För att få besöka Surtsey krävs tillstånd - och det beviljas i regel endast vetenskapliga expeditioner.

Forskare har studerat Surtsey ända sedan ön bildades. Varje sommar görs en biologisk undersökning och vartannat år en geologisk undersökning. Årets expeditioner visar att ön alltjämt genomgår stora förändringar.

Surtsey fortsätter att erodera. Sedan utbrottets slut har öns yta halverats - och inom de närmaste åren väntas landtungan i norr och lavaområden i söder försvinna.

Surtsey fortsätter också att svalna. Men strax under ytan är temperaturerna på många håll fortfarande över 80 grader. De högsta temperaturerna under sommarens expedition uppmättes i en spricka nära fyren på öns östra sida och på den västra sidan. Där var det 94,3 respektive 94,8 grader.

En ny växt hittades på Surtsey - nämligen slankstarr. Under expeditionen påträffades totalt 66 olika arter. Sedan den första kartläggningen 1965 har 79 olika arter identifierats. Men slankstarren var inte helt ny. Utbredningen tyder på att den funnits på ön en längre tid men att den har förblivit dold under andra växter. Den upptäcktes vid häckningsplatser på Surtseys sydspets.

Även sommaren 2020 räknade forskarna till 66 olika växter. Det är det högsta antalet i öns historia. Slankstarren finns bland annat vid Eyjafjöll på fastlandet och på Hemön. Det är troligt att den kommer att sprida sig ytterligare eftersom den brukar trivas i den här typen av miljö.

Fågellivet var också mycket livligt. Sedan 1970 har sjutton olika arter häckat på Surtsey. I år identifierades tolv häckande arter - där större strandpipare var ny för sommaren. Förutsättningarna för fortsatt häckning tros vara goda eftersom utbudet av insekter för föda ökar.

Andra häckande fåglar i år var bland annat havstrut, silltrut, gråtrut, stormfågel, snösparv, sädesärla, ängspiplärka och korp. Dessutom häckade grågås på Surtsey för första gången sedan 2009.

Forskarna observerade dessutom en ensam bändelkorsnäbb - en art som troligen inte häckar på Island. Bändelkorsnäbb sågs första gången 2009. Därefter gjordes nya observationer 2017 och 2019. För två år sedan syntes arten till på flera platser i landet. Än så länge tros det dock röra sig om enstaka djur.

Här kan du läsa mer om Surtsey.