tisdag 24 augusti 2021

Bjarni Benediktsson: Viktigast förhindra vänsterregering

Att förhindra en vänsterregering och en fortsatt koalition med Gröna vänstern och Framstegspartiet. Det är partiledaren Bjarni Benediktssons förhoppningar för Självständighetspartiet i höstens alltingsval. Och just nu ser det ut som att hans dröm kan gå i uppfyllelse. I den senaste mätningen från Gallup har de tre regeringspartierna egen majoritet.

Koalitionen mellan Självständighetspartiet, Gröna vänstern och Framstegspartiet som formades efter valet 2017 handlade främst om vad de inte ville göra. De tre partierna förenades i motståndet mot EU-medlemskap, mot reformering av jordbruket och mot förändringar av fiskekvotsystemet.

Inför höstens val har alla tre partierna sagt sig vara intresserade av ett fortsatt samarbete. Eftersom oppositionen är både svag och splittrad har de goda förutsättningar för att kunna regera vidare. I den nya mätningen från Gallup får de tre koalitionspartierna egen majoritet.

Självständighetspartiet är Islands i särklass största parti med 24,5 procent - en nedgång med 0,4 procentenheter jämfört med den mätning som gjordes för två veckor sedan. Gröna vänstern ökar med 0,3 procentenheter till 14,1 procent medan Framstegspartiet får 10,4 procent, en minskning med 1,5 procentenheter.

Med 12,6 procent av väljarstödet - en uppgång med 0,4 procentenheter - är Piratpartiet det största oppositionspartiet. Socialdemokraterna backar med 1,1 procentenheter till 11,2 procent medan Renässans får 9,1 procent, en ökning med 0,4 procentenheter.

Islands socialistparti ökar med 1,3 procentenheter till 6,7 procent - vilket är ett nytt rekord för partiet hos Gallup. Lika stort är stödet för Centerpartiet - men här backar partiet med 0,7 procentenheter. Folkets parti ökar med 0,1 procentenheter till 4,1 procent. I dagsläget hamnar alltså partiet under femprocentsspärren till alltinget.

Om det här hade varit ett valresultat hade Självständighetspartiet fått sjutton mandat, Gröna vänstern tio mandat, Piratpartiet åtta mandat, Framstegspartiet och Socialdemokraterna sju mandat var, Renässans sex mandat samt Islands socialistparti och Centerpartiet fyra mandat var.

De tre regeringspartierna får alltså tillsammans 34 av 63 mandat i alltinget. För att bilda en koalition som har majoritet utan att Självständighetspartiet ingår krävs minst fyra partier. Gröna vänstern, Piratpartiet, Framstegspartiet och Renässans har tillsammans 32 mandat - vilket räcker för minsta möjliga majoritet.

Bjarni Benediktsson, ledare för Självständighetspartiet, säger i Hringbraut att han har en tydlig bild av vilken regering som ska styra Island efter valet i september:
"Att det inte blir en vänsterregering här efter valet - det är den stora grejen. Självständighetspartiet har hittills varit kraften som förhindrat det och det är det som vi siktar på att göra."
Han anser inte att en koalition med Framstegspartiet och Gröna vänstern i sig är någon önskeregering. Men Bjarni Benediktsson säger i Hringbraut att det parlamentariska läget gör ett fortsatt regeringssamarbete till det bästa alternativet:
"Om vi behöver bilda en så bred regering igen för att förhindra att det [bildandet av en vänsterregering] sker så kommer vi att göra det. Om vi efter valet kan bilda en regering på grundval av ett starkt läge som är mer i linje med våra viktigaste prioriteringar - till exempel i ekonomiska frågor och i gröna frågor - så kommer vi att undersöka den möjligheten. Det första alternativet om regeringen håller stånd måste vara att ge det en chans."
Här kan du läsa mer om opinionsläget.