torsdag 5 augusti 2021

Dagens citat

"I praktiken är det bara naturliga processer som har inverkan och begränsar beståndet. Det finns bara plats för ett visst antal."

Ester Rut Unnsteinsdóttir, ekolog vid Náttúrufræðistofnun Íslands, i RÚV om att antalet fjällrävar på Hornstrandir tycks vara ganska konstant - bland annat på grund av de hårda vintrarna - trots att arten är fredad.