fredag 20 augusti 2021

Dagens citat

"Å ena sidan finns alltid risken att människor kan skada sig själva. ... Men det andra är att det här kan orsaka djuret stor skada. I sådana fall när människor närmar sig sälkutar så kan de skrämma bort sälhonan. Där var en ständig trafik av människor vilket kan orsaka att hon blir skrämd."

Hálfdán Helgi Helgason, biolog vid Náttúrustofa Austurlands, i Vísir om att flera personer i Reyðarfjörður tog upp, höll i och fotograferade sig själva med en sälkut.