torsdag 19 augusti 2021

Dagens citat

"Omväxlande smittskyddsbegränsningar och lättnader liknar på vissa sätt vissa tortyrmetoder som har använts mot krigsfångar där syre till fången begränsas tills den knappt kan mer än andas, får så hopp om livet (och möjlighet att lätta sitt hjärta), till sist när ljuset i tunnelns slut anas så släcks det snabbt igen och hoppet försvinner. Sådana åtgärder - att ge människor frihet bara för att släcka den snabbt på nytt måste tära på allmänheten vilket hälsovårdssystemet tveklöst kommer att behöva arbeta med i flera år."

Hildur Sólveig Sigurðardóttir, Självständighetspartiets ledare på Västmannaöarna, skriver i Vísir om regeringens och myndigheternas hantering av coronapandemin.