torsdag 26 augusti 2021

Dagens citat

"Det behöver inte sägas mycket om hur farligt det är. Att ge sig ut på nyligen stelnad lavas yta och lita på att den håller. Under kan det finnas rödglödande lava."

Gunnar Schram vid polisen på Suðurnes i Vísir om besökare som ger sig ut på det lavafält som bildats under vulkanutbrottet i Geldingadalir.