söndag 29 augusti 2021

Nyfödda barn får inte längre flicka och pojke som förnamn

Stúlka för flickor och Drengur för pojkar. Så har nyfödda barn registrerats hittills registrerats av folkbokföringsmyndigheten Þjóðskrá Íslands. Men nu skrotas det här systemet. I stället kommer nyfödda enbart att registreras med uppgifter om föräldrarna tills de har fått ett förnamn. Det uppger myndigheten i ett pressmeddelande.

Stúlka betyder 'flicka' och Drengur betyder 'pojke'. Därför har Þjóðskrá Íslands länge använt dessa ord i väntan på att nyfödda får godkända förnamn. De här orden har alltså fungerat som ett slags provisoriska förnamn i folkbokföringen.

Både Stúlka och Drengur har dessutom använts i pass. Om barn som ännu inte fått något namn ändå behövt pass har de utfärdats i något av dessa två namn.

På Island har föräldrar ett halvår på sig att namnge nyfödda. När myndigheten får in valet av riktiga förnamn så stryks Stúlka och Drengur.

Men så har det inte alltid fungerat. I vissa fall har vårdnadshavare valt namn som inte godkänts av myndigheterna. I väntan på att striden ska avgöras har Stúlka och Drengur blivit kvar. Och när föräldrar vägrat acceptera myndigheternas beslut och heller inte valt något godkänt namn har barn i enstaka fall kommit upp i tonåren och alltjämt varit folkbokförda som Stúlka och Drengur.

Nyligen slutade Þjóðskrá Íslands att utfärda pass med Stúlka och Drengur - inte minst för att orden i utlandet har tolkats som om riktiga namn. Nu genomförs samma förändring i folkbokföringen.

Nyfödda registreras nu enbart med patronymikon - ett slags efternamn bildat till faderns förnamn och som slutar på -son - eller metronymikon - som är bildat till moderns förnamn och som slutar på -dóttir.

Här kan du läsa mer om hur de tidigare bestämmelserna i enstaka fall har gjort att vissa barn inte kunnat få pass.