lördag 21 augusti 2021

Socialister vill få annonsera gratis inför valet

Islands socialistparti vill få annonsera gratis i RÚV inför valet den 25 september. Partiet anser att public service-bolaget kostnadsfritt bör få lika mycket annonsutrymme som de åtta partier som i dag sitter i alltinget. Förslaget har små utsikter att få gehör - men Piratpartiet kommer att föreslå att partiet utanför alltinget kan vänta med att betala räkningarna för annonsering.

I år får de åtta partier som finns i alltinget 782,2 miljoner isländska kronor i partistöd. Summan på bidraget är proportionerligt till valresultatet. Även partier som inte klarar femprocentsspärren kan få bidrag - men då måste de få minst 2,5 procent av rösterna.

Islands socialistparti ställde inte upp i alltingsvalet 2017 och har därför inte rätt till något partistöd på riksnivå. Men motsvarande regler finns också inom kommunpolitiken. I kommunalvalet i Reykjavík fick Socialistpartiet ett mandat - vilket betyder ett partistöd på 1,6 miljoner om året.

I opinionsmätningarna ser Islands socialistparti ut att kunna klara femprocentsspärren till alltinget. Ordföranden Gunnar Smári Egilsson skriver nu i ett brev till public service-bolaget RÚV att partiet vill kunna annonsera gratis fram till valet. Han vill utan kostnad få annonsera lika mycket som de åtta partierna i alltinget i snitt betalar för - eller i annat fall lika mycket som det parti som annonserar minst.

Gunnar Smári Egilsson skriver att kampanjerna från mindre partier riskerar att drunkna när de etablerade partierna har större ekonomiska resurser. Därför anser han att annonseringen är en rättvisefråga. Han hävdar att kostnadsfri annonsering i sig motverkar systemet med partistöd som gynnar de etablerade partierna:
"Det här beslutet skadar demokratin eftersom det finns en risk för att allmänhetens nya gräsrotskandidaturer kommer att drunkna bland annonser från de partier som har fördelat de här bidragen. ... Bidragen är därför i praktiken inte till för att främja demokratin utan snarare för att försvara de befintliga partiernas makt och ställning."
I RÚV:s styrelse sitter ledamöter som har nominerats av partierna i alltinget. Det är inte troligt att de ska gå med på Islands socialistpartis förslag.

Mörður Áslaugarson, Piratpartiets representant i styrelsen, skriver på Facebook att han kommer att föreslå att partier utanför alltinget ska få vänta med att betala för annonsering tills de har fått sitt partistöd utbetalt. Om de inte lyckas få de nödvändiga 2,5 procenten av rösterna ska de slippa betala för annonseringen.