söndag 1 augusti 2021

Socialistpartiet blir femte partiet för Þór Saari

Han har representerat två partier i alltinget och kandiderat för ytterligare två. I höstens val dyker Þór Saari upp på ännu en lista. Han är då nummer två på Socialistpartiets valsedel i den sydvästra valkretsen. I ett pressmeddelande säger han att Socialistpartiet är bäst lämpat att driva igenom nödvändiga förändringar. Toppkandidat är bildkonstnären María Pétursdóttir.

I de demonstrationer och det nyval som följde på finanskraschen hösten 2008 bildades Medborgarrörelsen. I valet våren 2009 fick partiet fyra mandat. Ett av dem gick till ekonomen Þór Saari. Efter interna strider valde han och två partikamrater att bilda det egna partiet Rörelsen. Den fjärde ledamoten gick i stället med i Gröna vänstern.

Inför valet 2013 splittrades även Rörelsen. Birgitta Jónsdóttir - en av partiets tre alltingsledamöter - hade redan grundat Piratpartiet. Þór Saari anslöt sig i stället till Gryning - ett parti som samlade bland annat Rörelsen, Medborgarrörelsen och Liberalerna.

Gryning klarade inte femprocentsspärren till alltinget. I valen 2016 och 2017 ställde Þór Saari upp i Piratpartiets provval. Han fick dock inte tillräckligt stöd för att hamna på valbar plats. När han 2018 inte utnämndes till Piratpartiets representant i styrelsen för Seðlabanki Íslands hoppade han av i protest.

Samma år gick han med i nybildade Islands socialistparti. I valet i september är Þór Saari nummer två på listan i den sydvästra valkretsen. Det blir alltså det femte partiet som han har eller har försökt representera i alltinget. Han säger i ett pressmeddelande att Socialistpartiet kan vara den kraft för reformer som Island behöver:
"Socialistpartiet är det mest sannolika partiet som kan leda de nödvändiga systemförändringar som behöver göras i det isländska samhället. Partiet är tillräckligt radikalt och består av handlingskraftiga personer som inte kommer att ge sig in i den traditionella fyrpartipolitiken. Socialisterna kommer alltid att sätta allmänhetens intressen och de som har det sämst ställts intressen i första rummet."
Toppkandidat i den sydvästra valkretsen blir bildkonstnären María Pétursdóttir. Hon säger i ett pressmeddelande att listan består av "en grupp av kämpaglada människor som vill förändra samhället". 

Här kan du läsa mer om Þór Saari.